Túi khí cách nhiệt

noithatvnp01

Thành viên mới
Tham gia
2/7/2013
Bài viết
0
Túi khí cách nhit

Tm túi khí cách nhit được cu to bi lp màng nhôm nguyên cht, b mt được x lý Oxy hoá ph lên tm nha tng hp Polyethylen cha túi khí. Đc tính phn x ca lp màng nhôm cao cng vi đ dn nhit ca lp túi khí thp đã to kh năng cách âm cách nhit ưu vit cho sn phm này. Tm túi khí cách nhit được s dng ch yếu trong ngành Xây dng Công nghip và Dân dng, chng nóng mái tole, vách tole nhà xưởng sn xut, nhà kho, trường hc, bnh vin, . . .

* Các tính năng và tác dng:
- Kh năng cách nhit: Ngăn được 95-97% nhit bc x bên ngoài, ngăn chn quá trình hp th nhit vào mùa hè và thoát nhit vào mùa đông. Chênh lch nhit đ gia 2 mt ca sn phm là khong t 50-70%
- Kh năng cách âm: Giúp gim t 60-70% tiếng n
- Hình thc: b mt vt liu sch, đp, đ bn cao
- Tác đng vi môi trung: vt liu không đc hi vi con người, vi môi trường; ngăn chn s tn ti ca nm mc, vi khun và s ngưng t nước; bo v và tăng tui th ca mái nhà
- Lp đt và bo trì: Lp đt thun tin, nhanh chóng, d dàng, không cn bo trì
- Tiết kim chi phí: v đin năng cung cp ánh sáng và điu hòa nhit đ
* ng dng ca Túi khí cách nhit

- S dng trc tiếp ngay dưới các loi mái như tm lp kim loi, mái ngói, fiproximăng trong các h thng nhà xưởng công nghip, thương mi và dân dng.
- Ri trên các loi trn treo, trn nha, trn thch cao; h tr các loi vách ngăn;
- S dng trong h thng đường ng bo ôn
- Lót trn, sàn và vách trong xe ôtô; v.v.
- Túi khí được s dng làm bao bì đóng gói chng m cho mt hàng đin t, chng m, cách nhiêt cho mt hàng thc phm đóng hp.

* Yêu cu m thuật:
- Lp ht khí tròn đu, căng và đy khí (không b xp)
- Lp màng nhôm bóng và sáng sch.

Vina Phát là đơn v chuyên cung cp vt liu và thi công cách âm cách nhit, chng rung cho các công trình xây dng, phòng karaoke, phòng thu … Mi chi tiết xin liên h:


Công ty C phn Đu tư và Phát trin Vina Phát

Tr s: 128 Nguyn Xin – H Đình – Thanh Xuân – Hà Ni

VPGD: 287 Thnh Lit – Hoàng Mai – Hà Ni

Tel: 04 668 111 53 - Mobile: 01687 999 333 / 0973 020 512

Email:info@noithatvinaphat.com

Website:noithatvinaphat.com
 
Top