Túi khí cách nhiệt Cát Tường

noithatvnp01

Thành viên mới
Tham gia
2/7/2013
Bài viết
0

Túi khí cách nhit Cát Tường

Tác dng ca Túi khí cách nhit cát tường (Hai mt bc):
- Tác dng cách nhit: Ngăn được 95-97% nhit bc x bên ngoài, ngăn chn quá trình hp th nhit vào mùa hè và thoát nhit vào mùa đông. Chênh lch nhit đ gia 2 mt ca sn phm là khong t 50-70%
- Tác dng cách âm: Giúp gim t 60-70% tiếng n
- Hình thc: b mt vt liu sch, đp, đ bn cao
- Tác đng vi môi trung: vt liu không đc hi vi con người, vi môi trường; ngăn chn s tn ti ca nm mc, vi khun và s ngưng t nước; bo v và tăng tui th ca mái nhà
- Lp đt và bo trì: Lp đt thun tin, nhanh chóng, d dàng, không cn bo trì
- Tiết kim chi phí: v đin năng cung cp ánh sáng và điu hòa nhit đ

- S dng trc tiếp ngay dưới các loi mái như tm lp kim loi, mái ngói, fiproximăng trong các h thng nhà xưởng công nghip, thương mi và dân dng.
- Ri trên các loi trn treo, trn nha, trn thch cao; h tr các loi vách ngăn;
- S dng trong h thng đường ng bo ôn
- Lót trn, sàn và vách trong xe ôtô; v.v.
- Túi khí cách nhit cát tường được s dng làm bao bì đóng gói chng m cho mt hàng đin t, cách nhiêt cho mt hàng thc phm đóng hp.


Vina Phát là đơn v chuyên cung cp và thi công vt liu cách âm cách nhit, chng nóng cho các công trình xây dng, phòng karaoke, phòng thu … Mi chi tiết xin liên h:

Công ty C Phn Đu Tư và Phát Trin Vinaphat
Tr s: 128 Nguyn Xin - H Đình - Thanh Xuân - Hà Ni
VPGD: 287 Thnh Lit – Hoàng Mai – Hà Ni
Tel: 04 668 111 53 - Mobi: 01687 999 333 / 0973 020 512
Email:info@noithatvinaphat.com
Website: www.noithatvinaphat.com
 
Top