1. LanguageKorean

  LanguageKorean Thành viên KSV

  Từ vựng và hội thoại khi bạn đến một siêu thị - Hàn ngữ

  Chia sẻ với các bạn bài viết trang bị cho các bạn kiến thức rất cần thiết khi chúng ta ốm phải đến hiệu thuốc. Bài viết: "Từ vựng và hội thoại khi bạn đến một hiệu thuốc", các bạn xem chi tiết bài học tại link sau nhé: luyenthitopik.vn/tu-vung-va-hoi-thoai-khi-ban-den-mot-hieu-thuoc.html, chúc các bạn học tập chăm chỉ.
  Giới thiệu với các bạn một số từ vựng có trong bài học:
  약국 [yack’uc] hiệu thuốc
  약사 [yacs’a] dược sĩ
  처방전 [chhơbangchơn] đơn thuốc
  약 [yac] thuốc
  식전 [sicch’ơn] trước khi ăn
  식후 [sikhu] sau khi ăn
  조제하다 [chô-chêhađa] cắt thuốc, chế thuốc theo đơn
  약을 먹다 [yagưl mơct’a] uống thuốc
  안약을 넣다 [anyagưl nơtha] nhỏ thuốc đau mắt
  반창고를 붙이다 [panchhangk’ôrưl puchhiđa] dán băng cá nhân
  연고를 바르다 [yơn-gôrưl parưđa] bôi thuốc mỡ
  소화제 [sôhoa-chê] thuốc tiêu hóa
  두통약 [tuthôngnyac] thuốc đau đầu
  감기약 [kamghiyac] thuốc cảm cúm
  멀미약 [mơlmiyac] thuốc chống say xe
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP