TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VĂN PHÒNG

Trong chuyên mục 'Tiếng Trung' đăng bởi Ngoại ngữ thực chiến, 13/1/2020. — 370 Lượt xem

 1. Ngoại ngữ thực chiến

  Ngoại ngữ thực chiến Thành viên mới

  TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VĂN PHÒNG

  TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VĂN PHÒNG

  • 1. 办公室
  bàngōngshì : văn phòng

  Vd:
  办公室里没有人。
  Bàngōngshì lǐ méiyǒu rén.
  Trong văn phòng không có ai .

  • 2. 同事
  tóngshì : đồng nghiệp

  Vd:
  她是我的同事。
  Tā shì wǒ de tóngshì.
  Cô ấy là đồng nghiệp của tôi .

  • 3. 上班
  shàngbān : đi làm

  VD:
  我周五不上班
  Wǒ zhōuwǔ bú shàngbān
  Thứ 6 tôi không đi làm.

  • 4. 下班
  xiàbān : tan làm

  VD:
  你下班了吗?
  Nǐ xiàbānle ma ?
  Bạn tan làm chưa ?

  • 5. 请假
  qǐngjià : xin nghỉ, nghỉ phép

  Vd:
  她请假10天去度假。
  Tā qǐngjià shítiān qù dùjià.
  Cô ấy xin nghỉ 10 ngày đi nghỉ .

  • 6. 约会
  yuēhuì : cuộc hẹn

  VD:
  今天的约会临时取消了。
  Jīntiān de yuēhuì línshí qǔxiāo le
  Cuộc hẹn hôm nay tạm thời bị hủy.

  • 7. 出席
  chūxí : dự họp

  VD:
  你应该亲自出席。
  Nǐ yīnggāi qīnzì chūxí.
  Bạn nên trực tiếp tham dự .

  • 8. 分配
  fēnpèi : phân bổ

  Vd:
  这间屋子被分配给我了。
  Zhè jiān wūzi bèi fēnpèigěi wǒ le
  Phòng này được phân bổ cho tôi.

  • 9. 任务
  rènwù : nhiệm vụ

  Vd:
  我想完成任务。
  Wǒ xiǎng wánchéng rènwù.
  Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ .

  • 10. 计划
  jìhuà : kế hoạch

  Vd:
  你们应制定学习计划。
  Nǐmen yīng zhìdìng xuéxí jìhuà.
  Các bạn nên lập kế hoạch học tập.

  • 11. 证件
  zhèngjiàn : tài liệu

  Vd:
  你有证件吗?
  Nǐ yǒu zhèngjiàn ma ?
  Bạn có tài liệu không ?

  • 12. 公报
  gōngbào : công bố

  VD:
  最近3个月得新闻公报
  zuìjìn gè yuè dé xīnwéngōngbào
  Bản thông cáo báo chí mời nhát trong 3 tháng gần đây.

  • 13. 行事历
  xíngshìlì : lịch làm việc

  VD:
  打开行事历,看看一天的安排。
  dăkāi xíngshìlì kànkàn yītiān de ānpái
  Mở lịch làm việc ra, xem xem sự sắp xếp một ngày.

  • 14. 便条
  biàntiáo : ghi chú, giấy nhắn

  Vd:
  她给你留了张便条。
  Tā gěi nǐ liúle zhāng biàntiáo.
  Cô ấy để lại cho bạn một tờ giấy nhắn .

  • 15. 便笺
  biànjiān : sổ ghi nhớ

  Vd:
  我喜欢不带条的便笺。
  wŏ xĭhuān bù dài tiáo de biànjiān
  Tôi thích sổ ghi chú không có dòng kẻ .

  • 16. 秘书
  mìshū : thư kí

  Vd:
  经理的秘书
  jīnglǐde mìshū
  Thư ký của giám đốc .

  • 17. 打字员
  dǎzìyuán : nhân viên đánh máy

  VD:
  她是一个打字员。
  tā shì yīgè dăzìyuán
  Cô ấy là nhân viên đánh máy .

  • 18. 复印机
  fùyìnjī : máy photocopy

  Vd:
  复印机进纸时卡住了。
  Fùyìnjī jìnzhǐ shí qiǎzhùle.
  Máy photocopy bị kẹt giấy.

  • 19. 复制
  fùzhì : phục chế

  Vd:
  用复写纸复制的一封信
  Yòng fùxiězhǐ fùzhì de yìfēng xìn
  Bức thư được phục chế bằng giấy cacbon.

  • 20. 副本
  fùběn : bản sao

  Vd:
  我们会印一些副本,进行分发。
  Wǒmen huì yìn yìxiē fùběn, jìnxíng fēnfā.
  Chúng tôi sẽ in một số bản sao tiến hành phân phối .

  • 21. 速记
  sùjì : tốc kí

  VD:
  我的秘书速记非常出色。
  Wǒ de mìshū sùjì fēicháng chūsè.
  Thư kí của tôi rất xuất sắc trong việc tốc kí.

  • 22. 设计
  shèjì : thiết kế

  VD:
  这是由电脑设计的
  Zhè shì yóu diànnǎoshèjì de
  Cái này được thiết kế bới máy tính.

  • 23. 归档
  guīdǎng : sắp xếp (hồ sơ, giấy tờ)

  Vd:
  简单的文件归档方法
  Jiǎndān de wénjiàn guīdàng fāngfǎ
  Phương pháp sắp xếp tài liệu đơn giản .

  • 24. 检测
  jiǎncè : kiểm tra, đo lường

  Vd:
  他们检测了她的血型。
  Tāmen jiǎncèle tā de xuèxíng.
  Họ đã kiểm tra nhóm máu của cô ấy.

  • 25. 监视
  jiānshì : giám thị, theo dõi

  Vd:
  她受到严密监视
  Tā shòudào yánmìjiānshì
  Cô ấy bị theo dõi chặt chẽ .

  • 26. 换班
  huànbān : đổi ca, thay kíp

  Vd:
  你中午换班。
  nĭ zhōngwŭ huànbān
  Bạn đổi ca vào buổi trưa.

  • 27. 轮班
  lúnbān : luân phiên

  VD:
  可以轮班工作。
  kĕyĭ lúnbāngōngzuò
  Có thể luân phiên làm việc .

  • 28. 值班
  zhíbān : trực ban

  Vd:
  请你在值班室等我。
  Qǐng nǐ zài zhíbānshì děng wǒ.
  Mời bạn ở trong phòng trực ban đợi tôi.

  30.退休 tuìxiū: nghỉ hưu
  Vd:
  我听说你在考虑退休。
  Wǒ tīngshuō nǐ zài kǎolǜ tuìxiū.
  Tôi nghe nói bạn đang xem xét về việc nghỉ hưu.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP