1. LanguageKorean

  LanguageKorean Thành viên KSV

  Từ vựng tiếng Hàn khi bạn đến một hiệu làm đầu

  Chi sẻ với các bạn học tiếng Hàn bài viết:"Từ vựng tiếng Hàn khi bạn đến một hiệu làm đầu", các bạn xem chi tiết bài học tại: luyenthitopik.vn/tu-vung-tieng-han-khi-ban-den-mot-hieu-lam-dau.html.
  Một số từ vựng có trong bài học:
  머리를 빗다 [mơrirưl pit’a] chải đầu
  머리를 자르다 [mơrirưl charưđa] cắt tóc
  머리를 깎다 [mơrirưl k’act’a] hớt tóc
  머리를 감다 [mơrirưl kamt’a] gội đầu
  머리를 말리다 [mơrirưl malliđa] sấy tóc
  머리를 다듬다 [mơrirưl tađưmt’a] tỉa tóc
  층을 내다 [chhưng-ưl neđa] cắt xếp tầng
  파마하다 [pha-mahađa] uốn tóc
  염색하다 [yơmsekhađa] nhuộm tóc
  샴푸로 감다 [syamphurô kamt’a] gội đầu bằng dầu gội
  린스로 감다 [lins’ưrô kamt’a] xả tóc
  거울을 보다 [kơurưl pôđa] soi gương
  드라이하다 [tưraihađa] sấy tóc
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP