Tư vấn chứng nhận VIETGAP trồng trọt miễn phí

hoangvu1901

Thành viên mới
Tham gia
25/3/2015
Bài viết
0
VietGAP trồng trọt

VietGAP trồng trọt là việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP đề xây dựng ngành sản xuất trồng trọt có năng xuất, chất lượng , bảo vệ sức khỏe của con người, thân thiện với môi trường và mang tính ổn định, bền vững trong tương lai.
VietGap trồng trọt áp dụng trên đối tượng nào

VietGAP là sự và tiếp nối kế thừa của rất nhiều mô hình sản xuất an toàn trước đây, VietGAP trồng trọt là phương pháp canh tác hiện đại phù hợp với điều kiện môi trường và con người Việt Nam, tạo năng suất, giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.


 • - VietGAP rau quả tươi an toàn.

 • - VietGAP chè búp tươi an toàn.
 • - VietGAP lúa.
 • - VietGAP cà phê.


VietGAP trồng trọt cho chè bắp tươi
Nội dung quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho VietGAP trồng trọt.


 • 1 Đánh giá và lựa chọn vùng đất sản xuất
 • 2 Giống và gốc ghép
 • 3 Quản lý đất và giá thể
 • 4 Phân bón và chất phụ gia
 • 5 Nước tưới
 • 6 Hóa chất ( Bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)
 • 7 Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
 • 8 Quản Lý và xử lý chất thải
 • 9 An toàn lao động
 • 10 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên ngồn gốc và thu hồi sản phẩm.
 • 11 Kiểm tra nội bộ
 • 12 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
Áp dụng tiêu chuẩn Viet Gap trồng trọt mới áp dụng trên một số cây trồng của Việt Nam nhưng theo Bộ Nông nghiệp và PTNT sắp tới từ 2015 sẽ đi tới tiến hành áp dụng VietGAP trồng trọt cho tất cả các mô hình cây trồng.
Căn cứ chứng nhận sản phẩm phù hợp VietGAP trồng trọt


 • - Thông tư 19/2012/TT-BYT
 • - Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT (26/09/2012) Quy định chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
 • - Quyết định 379/QĐ-BNN-KHCN : Ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn.
 • - Quyết định 1121/QĐ-BNN-KHCN: Ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn.
 • - Quyết định 2998/QĐ –BNN-KHCN: Ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa.
 • - Quyết định 2999/QĐ-BNN-KHCN: Ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê.
 • - QCVN 01-132:2013/BNNPTNN: Quy chuẩn quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong quá trình sơ chế...
Nhà sản xuất cẩn làm những gì khi muốn công nhận VietGAP trồng trọt.

 • - Nhà sản xuất phải đăng ký với một tổ chức chứng nhận trước khi đánh giá.
 • - Nhà sản xuất được đăng ký có trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật về cho tổ chức chứng nhận.
 • - Nhà sản xuất phải cam kết tuân thủ các yêu cầu trong quy định chung, kể cả chi phí.
 • - Khi đăng ký phải nêu rõ các vị trí và địa điểm cần chứng nhận.
 • - Nhà sản xuất đang trong tình trạng khắc phục thì không được chuyển đổi tổ chức chứng nhận.
 • - Nhà sản xuất muốn thay đổi tổ chức chứng nhận phải thông báo mã số khách hàng VIETGAP cho tổ chức chứng nhận mới.
Những điểm cần biết VietGAP trồng trọt.

VietGAP trồng trọt là tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng để thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
Thời gian hiệu lực của một đơn vị đã được chứng nhận VietGAP trồng trọt là 24 tháng.
Sử dụng thương hiệu và logo VietGAP theo quy định.
Tất cả các thông tin liên quan tới nhà sản xuất sẽ được VietGAP và tổ chức chứng nhận VietGAP bảo mật (trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật và yêu cầu thỏa thuận của nhà sản xuất)...

Ngoài ra có thể tham khảo thêm các dịch vụ của chúng tôi như : Chứng nhận iso 9001 , công bố hợp quy vật liệu xây dựng .
=====================
Mọi thông tin thắc mắc về xây dựng và cấp chứng nhận VietGAP xin vui lòng liên hệ:
Dịch vụ tư vấn về cấp chứng nhận VietGAP của VietPAT
Điện thoại: 0912 755.786
Skype: oanh.vietpat
Email: kinhdoanh01.vietpat@gmail.com
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top