Tư vấn chế độ bảo hiểm cho lao động nữ mang thai ?

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Quy định tại Điều 36 Luật Bảo hiểm ý tế Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.

2. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.

3. Được khám bệnh, chữa bệnh.

4. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, khi công ty chuyển trụ sở thì chị vẫn được hưởng bảo hiểm y tế ở nơi khám chữa bệnh tại trụ sở mới theo quy định tại khoản 2 Điều 26 luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo đó, khi chị có yêu cầu thì sẽ được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới vào đầu mỗi quý và chị sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi sinh con ở cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới. Nếu chị vẫn không muốn thay đổi cơ quan khám chữa bệnh ban đầu theo thể bảo hiểm y tế nơi chị đang ở thì chị vẫn có quyền giữ lại thông tin này mà vẫn tiếp tục được đóng và hưởng chế độ từ bảo hiểm y tế mặc dù công ty có chuyển trụ sở. Nên chị muốn chuyển đến nơi mới hoặc vẫn giữ nguyên cơ quan khám chữa bệnh ban đầu là sự lựa chọn của chị, việc lựa chọn này sẽ là thuận tiện nhất cho chị, còn tháng cuối trước khi nghỉ thai sản mà chị vẫn đi làm chị vẫn được đóng bảo hiểm y tế tháng đó. Và theo quy định tại khoản 6 Điều 42 về quản lý đối tượng của Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH "6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động."
Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Hà Nội.
 
Top