Hỏi Tư tưởng HCM về dân vận? đang bi các bạn ơi giup tôi với.

Đoàn Mạnh Đồng

Thành viên mới
Tham gia
31/10/2016
Bài viết
1
@ok_click “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, tr. 208, NXB CTQG, H.2011) Chỉ cần câu này thôi là bạn đã hiểu ý nghĩa của việc học tư tưởng Hồ Chí Minh chưa? Nếu chưa hiểu thì nhắn tin vào Gmail của mình: dongtamtintin@gmail.com mình giải thích thêm cho.
 
Top