Từ điển những tín hiệu của con gái!!!

Tuyết Vũ

Thành viên KSV
Tham gia
10/10/2013
Bài viết
38
hj, nhà văn Nguyễn Đông Thức tâm huyết với tác phẩm "con gái vốn phức tạp đấy bạn! Điên nặng
mọi rắc rối đề bắt đầu tự phụ nữ ! Tuyết công nhận với bạn điều này ! =(( =(( =((
 
Top