Truyện cười dân gian việt nam

tuanlonght

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/1/2010
Bài viết
39
2. Nói chữ
Anh nọ nghe lỏm người ta, lúc ngồi ăn, thường hay nói đến hai
chữ tửu, sắc. Anh biết tửu là rượu, còn sắc thì đoán là cơm, chả
còn gì khác nữa! Một hôm, có người mời ăn cỗ. uống rượu ngà
ngà say, anh ta bảo bạn:
- Thôi bây giờ thì ông cho sắc ra đây thôi!
Anh bạn tưởng anh đòi xuống xóm cô đầu, bèn nói:
- Cứ uống rượu đã. Muốn có sắc thì sẽ có sắc thôi!
Anh ta càng được thể, khề khà:
- Bao giờ tôi cũng thế. Có tửu thì phải có sắc mới được. Không có
sắc, cứ cồn cào trong bụng, không chịu nổi.
Ðợi một lát, không thấy bưng cơm ra, anh ta giục:
- Thôi ông bạn cho sắc ra đi thôi! Còn chờ gì nữa!
Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng liễn cơm đi ra. Anh ta trông
thấy, một tay vỗ đùi, một tay chỉ liễn cơm, bảo:
- Có thế chứ! Sắc đây rồi!
Anh bạn tưởng anh kia ghẹo vợ mình, nỏi giận, vừa đánh vừa
mắng:
- À thằng này láo thật! Mày muốn chim vợ ông hả?
3. Mua kính
Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các cụ già mang kính xem sách,
cũng bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ đem
kính ra chọn. Anh ta đeo vào, mượn một cuốn sách, giở ra xem.
Xem xong, bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chìu khách.
Nhưng đôi nào, anh ta cũng không ưng ý, đôi nào cũng chê xấu.
Chủ hiệu lấy làm lạ, khi liếc nhìn thấy anh ta cầm cuốn sách
ngược, ông ta sinh nghi liền hỏi:
- Sao đôi nào anh cũng chê cả?
Anh ta đáp:
- Kính tốt thì tôi đã đọc được chữ rồi!
Chủ hiệu nói:
- Hay là anh không biết chữ?
Anh ta đáp:
-Biết chữ thì tôi đã không cần mua kính!4. Cây bất biển đông
Có một thầy đồ dạy học trò sách Tam Tự Kinh, đến câu "Phàm
huấn mông.." (nghĩa là: Phàm việc dạy học...) thầy không rõ
nghĩa, cứ giảng liều:
- Phàm là ông Phàm, Huấn là ông Huấn, Mông là ông Mông.
Trẻ cứ thế mà gào.
Ðến bài khác có chữ bôi là cái chén, thầy cũng bí, thấy có bộ mộc
đứng bên cạnh chữa bất, đoán là một loài cây, bèn giảng:
- Bất là cây bất.
Học trò có đứa hỏi:
- Thưa thầy, cây bất nó như thế nào ạ?
Thầy trả lời bừa:
- Cây bất mọc ở ngoài biển đông chúng bây biết thế nào được mà
hỏi!
Ở cạnh trường có người đàn bà biết chữ, nghe thầy dạy láo, mới
hát ru con rằng:
Ai trồng cây bất bể đông?
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm!5. Thông thái rởm
Hai ông nọ ngồi nói chuyện thiên văn. Ông bảo trời cách ta mấy
chục vạn dặm, ông bảo trời xa một vạn dặm là cùng, không biết ai
đúng ai sai. Một ông khác nghe nói, xen vào:
- Hai ông nói sai cả, làm gì mà xa đến như vậy? Từ đây lên đến
đấy chỉ chừng ba bốn trăm dặm thôi, đi mau thì ba ngày, đi chậm
thì bốn ngày là đến nơi. Vừa đi vừa về độ bảy ngày.
Hai ông kia hỏi vặn lại:
- Bằng vào đâu mà ông dám nói chắc như vậy?
Ông này ung dung đáp:
- Cứ theo lệ thường thì ngày 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời,
30 Tết lại mời ông Táo xuống. Hai ông tính xem, có phải như thế
không nào?6. Chữ nghĩa
Mấy thầy ngồi nói chuyện với nhau về chữ nghĩa, văn chương. Có
thầy kể chuyện ông Trạng Hiền đời Trần mới lên tám tuổi mà đã
đối đáp được với sứ Tàu. Sứ Tàu thử tài người nước ta, đọc bài
thơ:
Lưỡng nhật bình đầu nhật,
Tứ sơn, điên đảo sơn.
Lưỡng vương tranh nhất quốc,Tứ khẩu tung hoành gian.
(Nghĩa là: Hai chữ nhật ngược xuôi đều là chữ nhật. Bốn chữ sơn
ngược xuôi cũng là chữ sơn. Hai ông vua tranh nhau một nước.
Bốn chữ khẩu tung hoành ở giữa.)
Không ai đoán ra chữ gì. Thế mà ông Trạng Hiền trả lời được
đấy. Ðó là chữ Ðiền là ruộng. Sứ Tàu phục lắm.
Một anh ngồi nghe lỏm nói lại:
- Các thầy hay chữ, tôi xin đố các thầy... "Hai cọc hai bên, khuyển
trên hỏa dưới," là nghĩa gì?
Các thầy bí, nhìn nhau. Anh kia nói:
- Thưa là chữ "chó thui"!
 
Top