trường Trung cấp y HN Tuyển Sinh Trung Cấp

kakasi92

Thành viên mới
Tham gia
14/4/2015
Bài viết
0
Http vị trí trung gian
trung cấp y hà nội

"Ngành bảo hiểm chăm sóc Doctor hạn"

Tính chuyên nghiệp ban hành phù hợp với quyết định không '06 / 2006 / QĐ-BGDĐT 3 Tháng 5 17, 2006 đã được sửa đổi thêm và Quyết định 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 tháng năm 4, office 2007 Hướng dẫn đăng ký của giáo dục và đào tạo nghề của 2015cua thứ cấp;
Phù hợp với thực tế phổ biến trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, lấy số 42 / quyết định 2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông báo số 91 '/ 03 03 TB 2014 BGDĐT chỉ đăng ký vào năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tuyển sinh đại học nhận thấy Asean mức trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Ứng viên

Khán giả: Lớp 12 môn toán, sinh học, hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2 thử nghiệm. HỒ SƠ
trung cấp y

Cao đẳng Hình thức tuyển, các trường đại học (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp và học bạ (bản sao có chứng thực).
Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Vấn đề ưu tiên giấy và chọn khu vực (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 phong bì dán tem (tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
Chính sách đãi ngộ 3. Học sinh

Và chi phí của các nghiên cứu thị trường cho vay như một toàn thể, theo quyết định của nước nhận được 100%
Sinh viên sau đại học chuyên nghiệp chính quy
Hệ thống chính hoặc một kết nối được thiết lập VLVH các trường cao đẳng, trường đại học và các ngành công nghiệp đặc biệt
4. Thời gian nhận phòng
trung cấp y tế hà nội

Có ba cách trong tháng Mười, và 11, năm 2015, số thứ tự 49/2010 / NĐ-CP 14 tháng năm 2010, chính quyền 05 ngày.
 
Top