Trung tâm Nhật ngữ Zen thông báo: Chương trình khai giảng tiếng nhật tháng 04-05/2012

sakurazen

Banned
Tham gia
10/10/2011
Bài viết
0
Chương trình Tiếng Nhật khai giảng tháng 4 - 05/2012.
1. TIẾNG NHẬT SƠ CẤP : Tuần 3 buổi : Thứ 3,5,7 hoặc thứ 2,4,6 18:00~19:30
• A1 :Từ bài 1
Khai giảng : 11/04/2012 (thứ 4) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)
Khai giảng : 24/04/2012 (thứ 3) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)


• A2 :Từ bài 9
Khai giảng : 16/04/2012 (thứ 2) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)
Khai giảng : 26/04/2012 (thứ 2) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)


• A3 :Từ bài 18
Khai giảng : 24/04/2012 (thứ 2) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)
Khai giảng :15/05/2012 (thứ 3) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)


• B1 :Từ bài 26
Khai giảng :25/04/2012 (thứ 4) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)
Khai giảng :15/05/2012 (thứ 3) (36 buổi x 1.5 tiếng= 54 tiếng)


2. TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP SƠ CẤP : 100% GV Nhật - trợ giảng giáo viên Việt
Thời gian : tuần 3 buổi, thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7; 18:00 ~20:00
• A1~B3 : Học từ trình độ A1 đến trình độ B3
Khai giảng : 26/04/2012 (thứ 5) (36 buổi x 02 tiếng= 72 tiếng)


3. TIẾNG NHẬT DU HỌC: Tuần 5 buổi : Thứ 2 đến thứ 6;
Sáng: 09:00 ~ 11:30 / Chiều 14:00 ~16:30
Khai giảng : 11/04/2012 (thứ 4) (80 buổi x 2.5 tiếng= 200 tiếng) (lớp B1)
Khai giảng : 25/03/2012 (thứ 4) (80 buổi x 2.5 tiếng= 200 tiếng) (lớp A1)


4. Lớp LTNLTN N2-N4 : Tuần 3 buổi: Thứ 3,5,7 hoặc thứ 2,4,6 : 18:00~20:00
Khai giảng lớp N2 : 26/04/2012 (thứ 5) (78 buổi x 2 tiếng= 156 tiếng)


»»» Ngoài ra, trung tâm Nhật Ngữ Zen liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Nhật mọi cấp độ theo yêu cầu của học sinh và các tổ chức,tổ chức thi đầu vào xếp lớp cho các lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật N2,N3,N4 chuẩn bị cho đợt thi năng lực tiếng Nhật tháng 12/2012 và tháng 7/2012, và các lớp luyện thi NAT-TEST.

Mời các bạn liên hệ theo thông tin dưới đây :
TRUNG TÂM NHẬT NGỮ ZEN
Địa chỉ: Số 114 Thụy khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04 - 6295-2291/ 3728-1501
Fax: 04 - 6258-3938
Email:info@zen-jsc.com.vn
 
Top