Trụ sở tập đoàn~

Khổ thân:)) Chủ tịch nghỉ sớm đi là vừa:)) Còn 2 người nữa chết hơn chủ tịch nhiều:))
 
Cựu chủ tịch và pé Linh:)) Họ xuất hiện khá lâu rồi và dự đoán là sẽ bẹp người với đống tb trên:))
 
Quay lại
Top