Trẻ Nhật ăn cá sống từ lúc...2 tuổi!

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.715
Vòng quanh thế giới với những món ăn dặm đầu tiên của trẻ nước ngoài khiến mẹ "choáng".


Tr__Nh_t__n_c__s_ng-2ba4050bca92c9e0a1aa96650011f4c9

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-0fa21c46ac7c3114250c38631eab4929

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-b3b40a55deedc238bb332f0ef1feda92

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-0ccdc09b6da17b3229840dce00ebaf7c

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-633cb0bf5b15e4977427de8073a515ab

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-b3f013262120af72dc77c33da64ffc59

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-be47d26f951ef92450e8268dc2482b77

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-9edfb3f0cde96b4588d525715d29cdd0

Tr__Nh_t__n_c__s_ng-27390c9f2dcefe0ead442a8f86379e8a
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top