Trang thơ lý Bạch

Pagodasto

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
鸚鵡洲

Anh Vũ châu

Bãi Anh Vũ (Người dịch: Hải Đà)

鸚鵡來過吳江水,
江上洲傳鸚鵡名。
鸚鵡西飛隴山去,
芳洲之樹何青青。
煙開蘭葉香風暖,
岸夾桃花錦浪生。
遷客此時徒極目,
長洲孤月向誰明?

Anh vũ lai quá Ngô giang thuỷ,
Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh.
Anh vũ tây phi Lũng sơn khứ,
Phương châu chi thụ hà thanh thanh.
Yên khai lan diệp hương phong khởi,
Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh.
Thiên khách thử thời đồ cực mục,
Trường châu cô nguyệt hướng thuỳ minh ?

Sông Ngô anh vũ lướt bay qua
Anh Vũ thành xưa vẫn gọi là
Núi Lũng trời tây anh vũ khuất
Bãi thơm cây biếc chập chờn xa
Lá lan thoang thoảng lừng hương gió
Sóng gấm bập bềnh lượn sát hoa
Lữ khách hoài trông trời tít tắp
Tình ai trăng dọi sáng đêm tà ?

答湖州迦葉司馬問白是何人

Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân

Đáp tư mã Ca Diệp ở Hồ Châu hỏi Bạch là ai (Người dịch: Phụng Hà)

青蓮居士謫仙人,
酒肆藏名三十春。
湖州司馬何須問?
金粟如來是後身。

Thanh Liên cư sĩ Trích Tiên nhân,
Tửu tứ tàng danh tam thập xuân.
Hồ Châu tư mã hà tu vấn ?
Kim Túc Như Lai thị hậu thân.

Cư sĩ Thanh Liên vốn tiên đày,
Bao năm bạn rượu tiếng xa bay.
Tư mã Hồ Châu cớ chi hỏi?
"Kim túc Như Lai ở kiếp sau!"


對酒憶賀監其一

Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1

Trước rượu nhớ Hạ Giám kỳ 1 (Người dịch: phanlang @www.thuvienvietnam.com)

四明有狂客,
風流賀季真。
長安一相見,
呼我謫仙人。
昔好杯中物,
翻為松下塵。
金龜換酒處,
卻憶淚沾巾。

Tứ Minh hữu cuồng khách,
Phong lưu Hạ Quý Chân.
Trường An nhất tương kiến,
Hô ngã trích tiên nhân.
Tích hảo bôi trung vật,
Phiên vi tùng hạ trần.
Kim Quy hoán tửu xứ,
Khước ức lệ triêm cân.

Tứ Minh một khách rất cuồng
Quý Chân họ Hạ gia môn anh hào
Trường An gặp mặt lần đầu
Kêu mình là trích tiên ôi thân tình
Nhớ xưa rượu trĩu chén xinh
Giờ tan thành bụi quẩn quanh đám tùng
Kim Quy đổi rượu bao lần
Nay nghe nước mắt ướt dần khăn tay

答湖州迦葉司馬問白是何人
Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
Đáp tư mã Ca Diệp ở Hồ Châu hỏi Bạch là ai
(Người dịch: Phụng Hà)
青蓮居士謫仙人,
酒肆藏名三十春。
湖州司馬何須問?
金粟如來是後身。

Thanh Liên cư sĩ Trích Tiên nhân,
Tửu tứ tàng danh tam thập xuân.
Hồ Châu tư mã hà tu vấn ?
Kim Túc Như Lai thị hậu thân.
Cư sĩ Thanh Liên vốn tiên đày,
Bao năm bạn rượu tiếng xa bay.
Tư mã Hồ Châu cớ chi hỏi?
"Kim túc Như Lai ở kiếp sau!"

代贈遠
Đại tặng viễn
Thay lời, gửi người ở xa
(Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)
妾本洛陽人,
狂夫幽燕客。
渴飲易水波,
由來多感激。
胡馬西北馳,
香鬃搖綠絲。
鳴鞭從此去,
逐虜蕩邊陲。
...

Thiếp bản Lạc Dương nhân,
Cuồng phu U Yên khách.
Khát ẩm Dịch thuỷ ba,
Do lai đa cảm kích.
Hồ mã tây bắc trì,
Hương tung dao lục ti.
Minh tiên tòng thử khứ,
Trục Lỗ đãng biên thuỳ.
...
Em là con gái Lạc Dương
Chồng em trai đất U Yên ngông cuồng
Dòng xanh Dịch thuỷ sóng tuôn
Nước sông uống mãi nên lòng cảm thương
Ngựa Hồ tây bắc phóng cương
Bờm tung phơ phất những đường tơ xanh
Tiếng roi thét gió theo nhanh
Biên thuỳ đánh đuổi tan tành giặc kiêu
...
 
Quay lại
Top