TRAGEDY - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.001
TRAGEDY - The Bee Gees (1979)
Robin Gibb, Maurice Gibb, and Barry Gibb


Here I lie
Đây ta nằm
In a lost and lonely part of town
Trong góc phố cô đơn lạc lõng
Held in time
Tù *** trong
In a world of tears I slowly drown
Một cõi lệ sầu ta dần chìm đắm
Goin' home
Thôi về nhà
I just can't make it all alone
Nhưng không thể bước đơn thân độc mã
I really should be holding you
Lẽ ra giờ đang vòng tay âu yếm
Holding you
Ôm em yêu
Loving you, loving you
Thương em nhiều, yêu biết bao nhiêu

Tragedy
Ôi bi thảm
When the feeling's gone and you can't go on
Khi tình cảm không còn và em cũng mất
It's tragedy
Thật bi đát
When the morning cries and you don't know why
Khi buổi sáng khóc gào và em không biết tại sao
It's hard to bear
Khổ thân gánh chịu
With no one to love you
Khi không ai yêu ai mến
You're goin' nowhere
Em, con thuyền không bến
Tragedy
Sao bi phẫn
When you lose control and you got no soul
Khi em thất phách khi em lạc hồn
It's tragedy
Ôi bi ai
When the morning cries and you don't know why
Khi ban mai khóc gào và em không biết tại sao
It's hard to bear
Khó mà nếm trải
With no one beside you
Khi bên mình chẳng có ai
You're goin' nowhere
Em, con thuyền không lái

Night and day
Đêm rồi ngày
There's a burning down inside of me
Có ngọn lửa trong ta âm ỉ cháy
Burning love
Tình bỏng cháy
With a yearning that won't let me be
Khi lòng thương hại chẳng làm tâm nguôi ngoai
Down I go
Ta gieo neo
And I just can't take it all alone
Nhưng một mình chẳng thể chống chèo
I really should be holding you
Lẽ ra giờ đang vòng tay âu yếm
Holding you
Ôm em yêu
Loving you, loving you
Thương em nhiều, yêu biết bao nhiêu

Tragedy
Ôi bi thảm
When the feeling's gone and you can't go on
Khi tình cảm không còn và em cũng mất
It's tragedy
Thật bi đát
When the morning cries and you don't know why
Khi buổi sáng khóc gào và em không biết tại sao
It's hard to bear
Khổ thân gánh chịu
With no one to love you
Khi không ai yêu ai mến
You're goin' nowhere
Em, con thuyền không bến
Tragedy
Sao bi phẫn
When you lose control and you got no soul
Khi em thất phách khi em lạc hồn
It's tragedy
Ôi bi ai
When the morning cries and you don't know why
Khi ban mai khóc gào và em không biết tại sao
It's hard to bear
Khó mà nếm trải
With no one beside you
Khi bên mình chẳng có ai
You're goin' nowhere
Em, con thuyền không lái

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top