TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH LẠNG SƠN Năm 2013

dantri.newcom

Banned
Tham gia
7/6/2013
Bài viết
0
HSM-8785-diem-thi-lop-10-550x263.jpg

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2013
NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

**********

Để nhận điểm thi vào lớp 10 các trường THPT trực thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013,tự động qua SMS nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT.Hãy soạn tin:

HSM 10 SốBáoDanh gửi 8785
Với 10 là Mã Tỉnh của Lạng Sơn.Ví Dụ Thí sinh có Sbd 12345.Soạn tin:

HSM 10 12345 gửi 8785


<Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên, không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin>
Hỗ Trợ Tư Vấn Tuyển sinh:


face book cập nhật thông báo mới nhất về điểm thi,điểm chuẩn:
Facebook


Yahoo: tuyensinhlop10_2013

(Vui lòng liên lạc trong giờ hành chính)970492_498962390175806_1479538182_n.jpg

Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD TP Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Đình Lập tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Bình Gia tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Phòng GD Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường Sở GD-ĐT Lạng Sơn+VãngLai tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Bình Gia tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Bình Độ tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT DTNT Tỉnh tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Dân lập Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Hoà Bình tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Lương Văn Tri tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Na Dương tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Ngô Thì Sỹ tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Pác Khuông tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Việt Bắc tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Vân Nham tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Vũ Lễ tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đình Lập tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TT GDTX Tỉnh tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Bình Gia tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Tràng Định tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTGDTX Đình Lập tỉnh Lạng Sơn năm 2013
Điểm thi vào lớp 10 trường TTKTTH-HN tỉnh Lạng Sơn năm 2013

diem thi vao 10 2013,xem diem thi vao lop 10 tinh lang son nam 2013,tra cuu diem thi vao lop 10 thpt tinh lang son 2013,diem thi vao 10 lang son 2013,lang son cong bo diem thi vao lop 10 2013
 
Top