1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tổng hợp giáo trình đa phương tiện (Multimedia Book) của ĐH KHTN

  Tin học văn phòng ( 1DVD - 6CD)
  1.MBooK Tin Học Văn Phòng A ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e52114cbfb8e8d
  2.MbooK Tin Học Văn Phòng B ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e09fe88a9b8f89
  3.MBooK Ôn Thi Chứng Chỉ A ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...1fecb126083d7a
  4.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Microsoft Access ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...f9b2ff6284d0b1
  5.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Photoshop ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...790cdb2c34b62e
  6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...6af4c083a88099

  Ngành Đồ Họa.
  1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPII_ĐHTN
  a) Mỹ Thuật cơ bản
  http://www.mediafire.com/?zqfeeemlyyk
  http://www.mediafire.com/?mzwxzh5mwpd
  http://www.mediafire.com/?2jnlvyyanjv
  http://www.mediafire.com/?vjpswzy8tbl
  http://www.mediafire.com/?yzudamdogbz
  http://www.mediafire.com/?hpxbzwpkysg
  b) Xử lý ảnh với PS CB
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/PhotoshopCB.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?yzi6fdl0f2d
  http://www.mediafire.com/?mgb0yqjozfs
  http://www.mediafire.com/?l2zxwhzwii0
  http://www.mediafire.com/?sktgbkxslbo
  http://www.mediafire.com/?mhzighvucso
  http://www.mediafire.com/?dmgbbzvmomn
  c) Thiết kế mẫu với CorelDraw
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Corel.rar
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e358eb79571f46
  d) Ý tưởng thiết kế
  http://www.mediafire.com/?umcnmlxaj6v
  http://www.mediafire.com/?bfyimpnvvaz
  http://www.mediafire.com/?nyb6noxobay
  http://www.mediafire.com/?20auwwcmomt
  http://www.mediafire.com/?aj2emrdulul
  http://www.mediafire.com/?phzwl3zwmq8
  http://www.mediafire.com/?cdlewlwmeeb
  2.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPIII_ĐHTN
  a) Xu.ly.anh.voi.PS.NC
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/PhotoshopNC.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?liim2yxzn2z
  http://www.mediafire.com/?aw6m12zwsyt
  http://www.mediafire.com/?lma7ixfnmv2
  http://www.mediafire.com/?lztmvjr0czj
  http://www.mediafire.com/?ad2jmfecem7
  http://www.mediafire.com/?jmdohhfnwmk
  http://www.mediafire.com/?sw1sk1tzpws
  http://www.mediafire.com/?bet29to4dyg
  http://www.mediafire.com/?dpdt8b1so2m
  b) Dan.trang.voi.InDesign
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/InDesign.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?nolvd4dezmz
  http://www.mediafire.com/?vybvi0nbena
  http://www.mediafire.com/?b9wk2bxwmbw
  http://www.mediafire.com/?nwpl1ymbmgq
  http://www.mediafire.com/?kubkudouzbk
  http://www.mediafire.com/?iyxmuwplgbu
  http://www.mediafire.com/?lmmubnvod2s
  http://www.mediafire.com/?1o3lbh00gyb
  http://www.mediafire.com/?ttbmvao509y
  http://www.mediafire.com/?medogrpmbnw
  http://www.mediafire.com/?xv51d5ycjj0
  c) Mbook.Illustrator
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Illustrator.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?xyadbspxiad
  http://www.mediafire.com/?vexoxxsslam
  http://www.mediafire.com/?tmcbbmwjbci
  http://www.mediafire.com/?zjz4xo1yboy
  http://www.mediafire.com/?g7kne2ztbzf
  http://www.mediafire.com/?0nm0sdvmxob
  http://www.mediafire.com/?oyl44fngwbv
  http://www.mediafire.com/?m1za0duirtb
  http://www.mediafire.com/?aymbm2wmey5
  http://www.mediafire.com/?lgnxpbzwcqi
  http://www.mediafire.com/?3kzfwcezyng
  http://www.mediafire.com/?abmmircign3
  http://www.mediafire.com/?bblmvzzgvkb
  http://www.mediafire.com/?2gtjsnx2kaj
  d) My.thuat.ung.dung
  http://www.mediafire.com/?kjehpbtdzzm
  http://www.mediafire.com/?uxybbhbm89t
  http://www.mediafire.com/?vwzs0wmg67m
  http://www.mediafire.com/?cf2pkz3dwbr
  http://www.mediafire.com/?zb2fbe4erwl
  http://www.mediafire.com/?omrghvcv7ko
  3.MBooK Thiết kế Web - HP4 ĐHTN

  a) Adobe Photoshop
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...e6ba49b5870170
  Size: 1.34GB
  b) Dreamweaver
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...3d2a850a683956
  Size: 1.4GB
  c) My thuat Webhttp://www.mediafire.com/?sharekey=d...60bd0c23d37af0
  Size: 494MB
  d) Macromedia Flash
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...3d2a850a683956
  Size: 1.36GB
  4.MBooK 3D Phim HP5_ĐHTN
  a) Hoat.hinh.3D
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...797a71b22f7a54
  b) Hiệu ứng phim với AffterEffect
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/AffterEffect.rar
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...8dc52afdc7838c
  c) Ky.thuat.in
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...c36a10527c752f
  5.MBook Xử lý phim Premiere
  http://mega.1280.com/folder/5NYRHS/

  Ngành Lập trình ( 1DVD )
  1.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?zrmmm1ryzvq
  http://www.mediafire.com/?fb1ljmzzm2h
  http://www.mediafire.com/?ivxcvxeeoyl
  http://www.mediafire.com/?2lqhymdztvy
  http://www.mediafire.com/?ddbe2hnnv06
  2.MBooK Kỹ Thuật Lập Trình VB.net 2CD ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?tcuyddz1nii
  http://www.mediafire.com/?gxrcxjmmvmo
  http://www.mediafire.com/?9tbxkhot1ln
  http://www.mediafire.com/?jmxisccq994
  http://www.mediafire.com/?inyjc1pzixh
  http://www.mediafire.com/?x0s4agtptmn
  http://www.mediafire.com/?loxzoc0tpmt
  3.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Web 2CD HP4_ĐHTN
  a)LT ASP.net
  http://www.mediafire.com/?sharekey=4...549f895af58f48
  b)LT javascript
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...c0eaa3649262a8
  4.MBook Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever HP5_ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...9fc3e6d137a988
  5.MBook Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống HP5_ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?ldll6dxnjy9
  http://www.mediafire.com/?mdgntyoyrhh

  Ngành mạng máy tính( 1DVD )
  1.MBooK Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính - HPII (Video_ĐHTN)
  CD1
  http://www.mediafire.com/?dywddq9hy1i
  http://www.mediafire.com/?d4mwmxynznl
  http://www.mediafire.com/?omxvjqx2s49
  http://www.mediafire.com/?glomticywcz

  CD2
  http://www.mediafire.com/?xc9uuby0nly
  http://www.mediafire.com/?ncd4mvny1zr
  http://www.mediafire.com/?d2mwxnwmxdp
  http://www.mediafire.com/?icez9gojl94
  http://www.mediafire.com/?nvtwydnzwjh

  2.MBooK Bài tập Quản Trị Mạng Windows Server - HPIII (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?1o9cnn9bfbt
  http://www.mediafire.com/?davidgmmhel
  http://www.mediafire.com/?xdxzjyv3bmj
  http://www.mediafire.com/?mnm41ndjdi4
  3.MBooK Quản Trị Mạng Linux 2CD - HPIV (Video_ĐHTN)
  CD1
  http://www.mediafire.com/?3zlzmvwwszz
  http://www.mediafire.com/?x1wbx1zjlmh
  http://www.mediafire.com/?z2moy9hy09n
  http://www.mediafire.com/?folsokbk12l

  CD2
  http://www.mediafire.com/?3bwwjz2zics
  http://www.mediafire.com/?fsmywezuyv9
  http://www.mediafire.com/?w0om0tl0z1x

  4.MBooK Bài tập Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD - HPV (Video_ĐHTN)
  CD1
  http://www.mediafire.com/?u2ejmj1jdzl
  http://www.mediafire.com/?0ynohttgdcz
  http://www.mediafire.com/?2lefj3mtewy
  http://www.mediafire.com/?0ahssjes2hz
  http://www.mediafire.com/?1exqmwcyzgd

  CD2
  http://www.mediafire.com/?huemmo7fzo0

  Ngành công nghệ web
  1.MBooK Thiết Kế Web - HP2 ( 1CD - video minh họa)giống với HP4 bên ngành đồ họa

  1 DVD gồm các đĩa 2,3,4,5 :
  2.MBooK Quản Trị Dịch Vụ Mạng - HP3 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?0deulyy2by6
  http://www.mediafire.com/?modboou37vs 3.MBooK Nhập Môn Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?bdxyh7qsmcp
  http://www.mediafire.com/?iiox5epyosz
  http://www.mediafire.com/?5ynllljwsmx
  4.MBook Kỹ Thuật Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?slda0hx2lgm
  http://www.mediafire.com/?04kmhgmohwd
  http://www.mediafire.com/?kt0mnnodpdm
  5.MBook Lập Trình Ứng Dụng Quản lý Trên Web - HP5 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...45e7d8ee8aef8d

  PassUnrar: softprovn.net
   


  kidboy, nguyentruongky, vuacudem3 bạn khác thích điều này.


 2. godad

  godad Thành viên mới

  Tham gia:
  16/3/2010
  Bài viết:
  7
  Lượt thích:
  13
  Kinh nghiệm:
  3
  Nghề nghiệp:
  Học viên
  link .MBook Xử lý phim Premiere die. admin sửa lại giùm nha
   
 3. gailangchoi

  gailangchoi Thành viên mới

  Tham gia:
  21/10/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  3
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH Khoa Học Tự Nhiên
  Bạn ơi làm ơn kiểm tra lại giúp phần này với: Tin học văn phòng ( 1DVD - 6CD) >> 6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator ĐHTN
  Phần này thiếu part3 trong link download rồi. Thanks for share!

   
  Newsun thích điều này.
 4. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.542
  Lượt thích:
  46.102
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
  Mình biết rồi nhưng chắc phải nay mai tớ mới upload lại toàn bộ được còn link hiện tại không do mình up nên không kiểm soát được bạn à :)
   
  gailangchoi thích điều này.
 5. gailangchoi

  gailangchoi Thành viên mới

  Tham gia:
  21/10/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  3
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH Khoa Học Tự Nhiên
  Thank Bạn, bạn có thể upload phan 6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator trước giúp mình với, mình đang cần cái này.:)
  Khi nào xong bạn gửi link đó qua email: "vanphuc_online@yahoo.com" cho mình với nha.
   
 6. nunukidman

  nunukidman Thành viên mới

  Tham gia:
  22/10/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Bách Khoa Hà Nội
 7. tinhcau_langdu

  tinhcau_langdu Thành viên mới

  Tham gia:
  26/10/2010
  Bài viết:
  4
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  dai hoc cong nghiep t.p ho chi minh
  Ban oi,part _h cua lam hoat hinh 3d bi hu rui
  up lai gium minh nha
   
 8. nunukidman

  nunukidman Thành viên mới

  Tham gia:
  22/10/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Bách Khoa Hà Nội
 9. tonynguyen

  tonynguyen Thành viên mới

  Tham gia:
  23/11/2010
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Chào

  Giúp mình có cách nào đọc mấy file của phần sử lý ảnh với PS CB. Mình dowload nhưng không biết dùng công cụ nào để đọc
  thanks
   
 10. letrunganh2202

  letrunganh2202 Thành viên mới

  Tham gia:
  23/10/2011
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Bạn ơi linhk của kỹ thuật lập trình web bị die rồi bạn ơi
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP