Tổng hợp ebook C/C++

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
 • Phần C cơ bản & nâng cao:
  • Giáo trình C Hà Nội Aptech
  • Bài tập ngôn ngữ C A-Z
  • Các giải thuật về toán học trong C
 • Phần C++ cơ bản:
  • Giáo trình C++ Phạm Hồng Thái - Coltech
   (PDF - có bookmark tiện cho việc học có hệ thống)
  • Giáo trình C++ Phạm Văn Ất - ĐH GTVT (viết tương đối chi tiết)
  • Giáo trình C++ Vũ Thanh Hiền - ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa)
   (CHM - viết rất ngắn gọn có đóng gói kèm các file ví dụ)
 • Các slide hướng đối tượng rất hay của Coltechhệ KSTN - ĐHBK HN
  (trình bày về kỹ thuật lập trình OOP, cấu trúc dữ liệu và một ít về công nghệ PM)
 • Cấu trúc dữ liệu C++ ĐH BK Đà Nẵng
 • Tra cứu
  • Bản offline của 2 trang cppreference.comSGI's STL, có source code của thư viện chuẩn.
  • Tài liệu STL Tiếng Việt - by River_11576
 • Các bài viết lẻ:
  • Phong cách lập trình C++ - by River_11576
  • String tutorial - by River_11576
  • Vector tutorial - by River_11576
 • Tiếng Anh:
  • Thinhking in C++ 2nd edition (2 volumes)
  • C++ How To Program 5th Edition - Deitel
   (Học qua ví dụ, đóng gói ở 3 dạng CHM 5/e, PPT 4/e , PDF 3/e kèm sourcecode)
  • Addison Wesley - C++ by Dissection
  • Data Structures and Program Design in C++ | Robert L. Kruse
  • The C++ Standard Library- A Tutorial and Reference
 • Không dính dáng đến WinAPI và MFC

 
Top