1. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Tổng hợp đề thi môn: Quản trị chất lượng

  Topic tổng hợp tất cả Đề thi mon Quản trị chất lượng của ĐH Thương Mại

  Đề 11

  Cau1: nêu 8 nguyên tắc của quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.Phân tích nguuên tắc hợp tắc cùng có lợ với nhà cung ứng.

  Câu2: luận quan điểm "hệ thóng quản trị chất lượng hiệu quả là hệ thống phải dựa trên dựa trên phòng ngừa "

  Câu3 thì vào tình huống số 11.Đó là tình huống công ty may!!


  Đề 15

  Câu1 ;Ai là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng trong tổ chức!

  Câu2:Hê thống quản lý theo TQM là hệ thống quản lý chỉ phù hợp với các công ty lớn ?

  Câu3 :Tình huống 13.Bê tông


  Đề 13
  Câu1: trình bày Các giai đoạn phát triển của quản trị chất lượng?Tại sao nói kiểm soát là phương pháp quan trọng k thể thiếu trong các giai đoạn của quản trị chất lượng

  Câu2: Các nhà quản trị chất lượng cho rằng" Khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức,Khách hàng không lệ thuộc vào chúng ta mà chúng ta lệ thuộc vào họ"( đại loại ý là thế k nhớ rõ lắm) Anh ( chị) hãy bình luận ý kiến trên.

  Câu3: bài tập tình huống. Công nhân sản xuất tại xưởng. k nhớ rõ lắm nhưng có 2 câu hỏi đại loại là:
  a. Công ty đã kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt nhất chưa? tại sao?
  b. Cải tiến công tác kiểm soát chất lượng ?


  Đề 16:

  Câu1: Trình bày các giai đoạn phát triển của quản trị chất lượng. Theo anh (chị) khi tổ chức áp dụng TQM có cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng ko? Tại sao?
  Câu2: Có ý kiến cho rằng: " Đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn tiến hành quản trị chất lượng = việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)". Hãy bình luận câu nói trên

  Câu3: BÀI TẬP

  Trưởng phòng nhân sự của công ty cho biết, công ty không xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm vì hiện tại chưa có nhu cầu.

  a. Trong tình huống này, theo bạn, quan niệm của trưởng phòng nhân sự công ty trên đã phù hợp chưa?

  b. Nếu chưa phù hợp, hãy đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này.


  Đề 12:
  Câu1: Nêu các nguyên tắc trong quản trị chất lượng theo ISO 9000:2000. Phân tích nguyên tắc "Quyết định dựa trên sự kiện".

  Câu2: Tại sao nói quản trị chất lượng trong kinh doanh dịch vụ khó và phức tạp hơn so so với quản trị chất lượng trong sản xuất. Ví dụ minh họa.

  Câu3: BÀI TẬP - giống tình huống 5

  Tình huống số 5:
  Tại một công ty sản xuất bánh kẹo, khi chuyên gia đánh giá phỏng vấn giám đốc công ty về việc ông ta làm thế nào để hạn chế những sai lỗi hoặc những vi phạm của công nhân và nhân viên thì được trả lời: "chỉ có cách thức dùng hình phạt" và phạt nặng vì ông cho rằng, có như vậy mới làm cho họ có trách nhiệm với chất lượng công việc của mình. Và ông ta đưa ra một loạt những hình thức phạt khác nhau cho hiện tượng muộn giờ làm, phạt cho lỗi kỹ thuật, phạt cho việc làm sai... Ở đây, hình thức phạt duy nhất là trừ tiền công theo cách thức giảm cấp phân công loại A, B, C hàng tháng. Khi chuyên gia đánh giá kiểm tra hợp đồng lao động thì không thấy có ghi các thỏa thuận này. Tuy nhiên cũng không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ công nhân không đồng tình hoặc phản đối chính sách của công ty.

  a. Chính sách của giám đốc công ty này đã thực sự hữu hiệu để khắc phục tình trạng sai lỗi và đi muộn của công nhân chưa? Tại sao?

  b. Để công nhân nâng cao trách nhiệm của mình với chất lượng công việc, theo bạn, ông giám đốc này có cần phải thay đổi chính sách hay ko, kể cả hiện nay công nhân và nhân viên ko kêu ca phàn nàn gì? Nếu có, thay đổi ntn?


  Đề 19

  câu1: "con người là nhân tố quan trọng số 1 trong quản trị chất lượng. Chất lượng con người quyết định chất lượng sản phẩm." Hãy bình luận ý kiến trên.

  Câu2: Chỉ ra sự khác nhau giữa đảm bảo chất lượng bằng cách kiểm tra sản phẩm cuối cùng với đảm bảo chất lượng ngay từ khi nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Liên hệ với thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?

  Câu3: bài tập tình huống. Bài này có 2 câu. Ý 2 hỏi là có thể dựa vào nguyên tắc nào trong 8 nguyên tắc quản trị chất lượng để khẳng định ý kiến đúng hay sai.

  Đề 22
  Câu1:, "nâng cao chất lượng sản phầm, hạ giá thành", để làm đc điều này các tổ chức SX-KD cần phải giảm chi phí đầu vào. BÌnh luận quan điểm trên

  Câu2Tai sao quản lý chất lượng trong KD dịch vụ lại khó và phức tạp hơn so với KD SX SP?Cho VD minh họa?

  Câu3:, Biểu đồ Pareto, chỉ cần đọc VD trong giáo trình

  Đề 19
  Câu1, "con người là yếu tố số 1 trong việc quyết định clg SP"-bình luận?
  Câu2, So sánh sự khác biệt giữa Ktra chất lượng Sp và kiểm soát ngay từ khâu nghiên cứu SP(chính là trong suốt chu kỳ sống SP,các bạn đừng nhầm lẫn là chỉ ở khâu nghiên cứu)
  Câu3, Tình huống số 7-DN SX dây điện

  Đề 17:
  Câu1. Một trong những đặc trưng nổi bật của quản trị chất lượng là định hướng vào con người, định hướng vào giá trị nhân văn. giải thích?
  Câu2. Bình luận ý kiến sau: đa số các doanh nghiệp VN hiện nay đều áp dụng phương pháp quản trị chất lượng hiện đại
  Câu3. Tình huống 15

  Đề 20:

  Câu 1: Phân tích chính sách chất lượng " Chất lượng là số 1, khách hàng là hàng đầu" theo quan điểm TQM
  Câu 2: Cải tiến chất lượng là gì ? Phân tích việc áp dụng PDCA vào cải tiến chất lượng
  Câu 3: Tình huống 18


  Đề 9:
  Câu1. Nêu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Phân tích yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm?
  Câu2. Các chuyên gia chất lượng cho rằng:" sửa chữa lại sản phẩm là quá trễ, thay vào đó ta nên cải tiến quá trình làm ra nó". hãy bình luận câu nói trên.
  Câu3.tình huống về đánh giá nhà cung ứng.
  a. tình huống trên đã vận dụng nguyên tắc nào?
  b. tại sao DN buộc phải lựa chọn nhà cung ứng đã được đánh giá vầ phê duyệt.


  Đề ngày 11/01/10
  Đề 5
  Câu1 Các chức năng của quản trị chất lựong? pt chức năng kiểm soát

  Câu2. Có người cho rằng ISO 9000 2000 và TQM là 2 mô hình quản lý có cách tiếp cận trái ngựoc và mâu thuẫn nhau? anh chị hãy bình luận ý kiến trên

  Câu3: BT tình huống 8.1

  Đề 10

  Câu1: Các chuyên gia QTCL cho rằng "chất lượng sảm phẩm và chất lượng quản lý có mối quan hệ nhân quả" anh chị hãy nêu ý kiến của mình?Câu2: Nêu các nguyên tắc của QTCL theo ISO 9000 2000 phân tích nguyên tắc 4Câu3: BT tình huống 6
   


  minhtan20xx thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP