Tối ưu hóa PHP - những điểm cần chú ý

Trong chuyên mục 'Tuyển Sinh' đăng bởi yennhi2509, 27/5/2020. — 42 Lượt xem

 1. yennhi2509

  yennhi2509 Thành viên mới

  Tối ưu hóa PHP - những điểm cần chú ý

  1. Hàm echo thực hiện nhanh hơn hàm print

  2. Đối với việc sử lý chuỗi bạn nên gói chuỗi bằng dấu nháy đơn ('') thay vì dấu nháy kép("") php sẽ thực hiện nhanh hơn (lý do: khi sử dụng dấu nháy kép php sẽ quét các biến trong đấy nếu có để truyền dữ liệu vào)

  3. Sử dụng hàm Sprintf thay vì sử dụng các biến chứa trong hai dấu ngoặc kép tốc độ sẽ nhanh hơn khoảng 10 lần

  4. Sử dụng hàm echo với nhiều tham số thay cho việc nối các xâu lại với nhau

  Ví dụ : echo 'Hello' , $world ; thay vì echo 'Hello ' . $world ;

  5. Cần tính toán trước giá trị cao nhất trong các vòng lặp. Ví dụ : for ($x=0; $x < count($array); $x), nó sẽ gọi hàm count() tại mỗi vòng lặp, ta nên sử dụng biến $max=count($array) để thay thế khi đó vòng lặp được viết lại thành :

  $max=count($array);

  for ($x=0; $x < $max; $x)

  6. Tiến hành Unset hoặc null các biến tạo ra sau khi sử dụng xong để giải phóng bộ nhớ, đặc biệt là các mảng dữ liệu lớn

  7. Tránh sử dụng __get, __set, __autoload.

  8. Thay thế require() bằng require_once()

  9. Sử dụng đường dẫn đầy đủ trong các lệnh includes và requires, tránh cho việc hệ điều hành phải xử lý lại đường dẫn.

  10. Hàm require() và include() là tương tự nhau chỉ khác chút ít xử lý lỗi khi không tìm thấy file
  Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP