Tìm hiểu về hồ sơ thành lập công ty cổ phần

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Tìm hiểu về hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình mà rất nhiều cá nhân tổ chức hướng tới, vì tính linh hoạt trong việc góp và rút vốn, cũng như kêu gọi vốn thông qua các hình thức chứng khoán. Nhưng không phải ai cũng hiểu về những thủ tục thành lập loại hình doanh nghiệp này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề này.

 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức)

 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Mặt khác, nếu bạn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi.

2. Trình tự nộp hồ sơ
Trình tự thực hiện:

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng được quy định tại điều 37 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài Khoản đăng ký kinh doanh được quy định tại điều 38 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.
Ngoài ra việc đăng ký kinh doanh cho loại hình công ty này cũng rất cần thiết. Nếu bạn cần bổ sung ngành nghề kinh doanh, có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này.
 
Top