1. thekey

  thekey Thành viên mới

  Tìm cộng tác viên làm việc với magento - việc làm tại nhà

  Mô tả dự án
  Ngày bắt đầu:22/5
  Ngày kết thúc: 31/5


  + Thành thạo Magento, Php

  + Xử lý tốt Template, css, javascript, Jquery cho Magento

  + Có khả năng edit, viết mới Modules, extension cho Magento

  Báo giá sẽ điều chỉnh và làm việc theo từng đầu công việc cụ thể.

  Báo giá gửi yêu cầu phải có những site Magento từng làm.

  Ngân sách: 1 triệu
  Hình thức làm việc: Tại nhà, online
  Báo giá tại đây http://kiemvieclam.vn/project/view/2343-Tim-cong-tac-vien-lam-viec-voi-Magento/499
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP