1. lehoangdat

  lehoangdat Banned

  Tiểu luận Phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá, thực trạng và các giải pháp của nền

  Tiểu luận Phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá, thực trạng và các giải pháp của nền kinh tế
  Xem hoặc tải về:
  Tiểu luận Phân tích mặt chất và mặt lượng

  MỤC LỤC

  Tiêu đề Trang
  Lời nói đầu 1
  Phần I : Phân tích mặt chất và ặmt lượng giá trị của hàng hoá 2
  I. Một số vấn đề cơ bản của C. Mac về chất và lượng giá trị của hàng hoá 2
  1. Điều kiện ra đời và sự tồn tại của sản xuất hàng hoá 2
  2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 4
  II. Phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá 5
  1. Mặt chất giá trị của hàng hoá 5
  2. Mặt lượng giá trị của hàng hoá 10

  Phần II: Thực trạng và các giải pháp của nền kinh tế 11
  I. Thực trạng nền kinh tế 11
  II. Các giải pháp cơ bản 13

  [​IMG]
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP