Tiếng anh cơ bản: phân biệt 1 số từ hay nhầm lẫn

Tham gia
6/7/2015
Bài viết
0
Tiếng anh cơ bản: phân biệt 1 số từ hay nhầm lẫn

user-female-white-green.png
Everyday- Every day, Travel- Trip, Wake up - Get up

phan-biet-cac-tu-1.jpgWords – Từ
Differences – Sự khác biệt

Example – ví dụ

Every day vs Everyday
Every day : dùng để diễn tả sự việc xảy ra vào mỗi ngày.


Everyday: diễn tả sự việc xảy ra quá thường xuyên (sự kiện tự nhiên, vân vân)
I study English every dayEven though he had won the lottery it hadn’t changed hiseveryday life
Travel vs Trip
Travel (động từ): Đi từ nơi này đến nơi khác, thường là đi lâu

Trip (danh từ): Đi trong 1 thời gian ngắn
Mary travels to Italy once a year

We went on a trip to the beach.
Wake up vs Get up.
Wake up: Không ngủ nữa (thời điểm mở mắt ra)

Get up: thời điểm ra khỏi gi.ường và bắt đầu 1 ngày mới.
I wake up at 6 and then get upfive minutes later.

Lưu ý: Có sự kjhacs nhau về cách đanh vần giữa tiếng anh – Anh và tiếng anh – Mỹ
Tiếng anh – Anh: Traveler- traveled – travelling.
Tiếng anh – Mỹ: Traveller- travelled – travelling.
user-female-white-green.png
Fun - Funny, Both- Either- Neither, Another - Other - The other

phan-biet-cac-tu.jpg
Words – Từ
Differences – sự khác biệt
Example- Ví dụ
Fun vs Funny.
Fun (tính từ hoặc danh từ): khi bạn có 1 khoảng thời gian vui vẻ

Funny ( tính từ): chỉ tính cách hoặc 1 trường hợp bạn thấy buồn cười.
An amusement park is fun.


A comedian is funny.
Both – Either –Neither.
Both: Và


Either: 1 trong hai


Neither: Cả 2 đều không
I can speak both English and Spanish

I can speak either English orSpanish

I can speak neither English norSpanish
Another- Other- The other
Another: 1 thứ nữa


Other: thứ khác để bổ sung thêm việc vừa nói thêm

The other: 1 phương án, vấn đề khácOthers’ là số nhiều của ‘other

Hãy ghi lại và ôn tập để ghi nhớ được sự khác nhau giữa các từ này nhé. Theo dõi các bài học tiếng anh cơ bản tiếp theo của Pasal và đăng ký học thử MIỄN PHÍ ngay!
user-female-white-green.png
 
Top