Thuế hộ kinh doanh

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Doanh nghiệp hàng năm phải kê khai thuế để tiến hành đóng thuế cho nhà nước. Đây là cũng là một trong những nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về loại thuế này. Do đó, dưới đây chúng tôi xin được trích dẫn những tư vấn của môt công ty luật uy tín.

Thuế thu nhập doanh nghiệp​

Hình thức:​

 • Kê khai tạm tính theo quý;
 • Với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác: kê khai theo từng lần phát sinh;
 • Nếu doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế tới các thời điểm trên.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp:​

 • Kê khai tạm tính theo quý:
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP;
 • Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN;
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.
 • Kê khai thu nhập chuyển nhượng bất động sản:
 • Với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản thì có thể áp dụng phương pháp kê khai theo quý, sử dụng mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP.
 • Kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm nêu trên;
 • Một hoặc một số phụ lục kèm tờ khai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nộp ở nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, sử dụng quỹ khoa học – công nghệ, giao dịch liên kết, tính nộp thuế của doanh nghiệp có đơn vị hạch toán trực thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính… Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến dịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ với chúng tôi.
Thuế môn bài:

Hình thức:

 • Nộp hằng năm;
 • Doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Chỉ cần kê khai lại nếu có thay đổi về mức thuế môn bài;
 • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Hồ sơ khai thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm Thông tư 156/2013/NĐ-CP.

HY vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn.
 
Top