Thuật ngữ cơ bản với mẫu đề án kinh doanh

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.571
Mẫu đề án kinh doanh có 2 loại. Đề án được viết theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc mẫu đề án cho phép bạn điền vào chỗ trống để cấu trúc phương án kinh doanh của riêng bạn. Xem trước các mẫu đề án kinh doanh để tạo ra những ý tưởng cho đề án của riêng bạn. Điều quan trọng là phải hiểu các thuật ngữ chính được sử dụng trong các đề án mẫu để biết rõ những gì bạn đang xem xét. Từ đó có thể soạn thảo một phiên bản tốt hơn cho công ty.


Hiểu đúng các thuật ngữ khi bạn đọc mẫu đề án kinh doanh

Các địa chỉ liên lạc tốt nhất và nguồn lực để giúp bạn thực hiện

Mẫu có sẵn trong Microsoft Word

Phần mềm soạn thảo văn bản có khả năng tạo ra các mẫu đề án với định dạng để người dùng điền vào chỗ trống. MS Word là chương trình xử lý văn bản của Microsoft, và nó cung cấp cho bạn những bản dự thảo đề án kinh doanh để bạn biên soạn và có thể lưu lại được.

Chuyên trang Writing Help Tools Center có hướng dẫn cách làm thế nào để tải về mẫu MS Word được thiết kế làm cho việc viết bản đề xuất trở nên dễ dàng như tạo văn bản. Hoặc bạn vào trang tại Việt Nam www.tracuuluat.net để tìm hiểu cho phù hợp hơn với quy định địa phương


Phần mềm đề án kinh doanh

Hiện nay đã có một số chương trình phần mềm mẫu đề án kinh doanh giúp bạn viết phương án kinh doanh của bạn. Đó là giải pháp hoàn chỉnh cho phép bạn xem lại các mẫu, các trang tài liệu đã hoàn thành và tạo ra các biểu đồ cần thiết.

SpringCM là nhà sản xuất hệ thống phần mềm lập đề án Privia. Hệ thống này liệt kê một số tiện ích của phần mềm quản lý đề án kinh doanh.

Hệ thống bảng biểu đồ thị

Các biểu đồ là bộ phận không thể thiếu của bản đề án kinh doanh, nó làm cho văn bản trực quan hơn với logo, hình ảnh, đồ thị. Cuối trang văn bản có đưa vào các đồ họa làm cho đọc trang dễ dàng hơn và cung cấp cho người đọc thông tin tóm tắt được trình bày ấn tượng nhưng rất khoa học. Hãy lưu ý về việc sử dụng các yếu tố hình ảnh một cách chiến lược trong mẫu đề án kinh doanh để hiện thực hóa những ý tưởng của riêng bạn.

Chuyên trang 4hb cung cấp lời khuyên về việc viết một đề án kinh doanh, và thảo luận về tầm quan trọng của các thành phần đồ họa trực giác.

Tài liệu soạn tự động

Tài liệu tự động điền vào là công nghệ cho phép bạn điền vào những chỗ trống trong văn bản. Người sử dụng gói phần mềm tự động điền tài liệu chỉ cần nhập vào các thông tin yêu cầu và chương trình phần mềm sẽ trình bày định dạng của nó.

Envision SBS là nhà cung cấp phần mềm đề án kinh doanh với tích hợp tính năng tự động điền vào. Tự động điền cũng chính là tính năng vượt trội của giải pháp này.

Kiểu loại đề án kinh doanh

Khi tìm kiếm một mẫu đề án kinh doanh để hướng dẫn bạn trong việc tạo ra phương án của riêng bạn, điều quan trọng là phải biết loại của đề án kinh doanh nào bạn cần phải viết. Kiểu đề án bán hàng sẽ khác với đề án của tổ chức phi lợi nhuận.

Chuyên trang http://thuvienluanvan.com; Proposal Kit cung cấp nhiều kiểu mẫu đề án kinh doanh, bao gồm cả những đề án bán hàng.

Phê chuẩn của Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ


Một số phần mềm hỗ trợ đề án kinh doanh ở nước ngoài để bạn tham khảo trong khi Việt Nam chưa có chương trình này

BusinessPlan Pro là phần mềm của Palo Alto Software lập trình và xếp hạng trong danh sách các chương trình đã được phê duyệt của Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ.


Theo DNHN
 
Hiệu chỉnh:
Top