Thủ tục làm lý lịch tư pháp

sdv123

Thành viên mới
Tham gia
27/6/2014
Bài viết
2
Theo luật sửa đổi về cấp giấy lý lịch tư pháp cho công dân có hiệu lực từ năm 2013.
Quy trình thực hiện theo các bước sau :

  1. Người có yêu cầu nộp Tờ khai, hồ sơ hợp lệ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại Sở Tư pháp, nộp lệ phí và nhận “Phiếu hẹn trả kết quả”
  2. Sở Tư pháp gửi hồ sơ cho các cơ quan hữu quan (Công an, Tòa án, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng) đề nghị xác minh
  3. Các cơ quan hữu quan thực hiện việc tra cứu, xác minh và gửi thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp về Sở Tư pháp;
  4. Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.

xác minh lý lịch tư pháp

Cách thức thực hiện:

  1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc ủy quyền cho người khác: Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.
  2. Gửi yêu cầu tới Sở Tư pháp bằng đường bưu điện, công văn, điện thoại, fax…. (đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật).

Thành phần hồ sơ xin xác minh lý lịch tư pháp :
a) Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức):
a.1. Đối với cơ quan, tổ chức: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
a.2. Đối với cá nhân:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
b) Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình):
b.1. Đối với cơ quan tiến hành tố tụng: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
b.2. Đối với cá nhân:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Số lượng hồ sơ:
+ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
+ Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
+ Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.
+ Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
+ Sở Tư pháp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
+ Sở Tư pháp.

Đối tượng thực hiện TTHC:
+ Cá nhân; cơ quan, Tổ chức; cơ quan tiến hành tố tụng.

Tên mẫu đơn, tờ khai:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (Mẫu số 03/TT- LLTP;
+ Mẫu số 04/TT- LLTP dùng cho trường hợp ủy quyền cấp Phiếu LLTP số 1);
+ Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 05a/TT- LLTP).
+ Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/TT- LLTP).
Lệ phí:
+ 200.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần/người.
+ Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người.
+ Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
Kết quả thực hiện TTHC:
+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Không
Căn cứ theo pháp lý của thủ tục hành chính quy định :

  • Luật Lý lịch tư pháp 2009;
  • Nghị định số 111/2010/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp;
  • Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
  • Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Xem thêm : Lý lịch tư pháp là gì
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top