Thông tin thống kê Việt Nam thế kỷ XX

TTTV và DVTK

Thành viên mới
Tham gia
21/10/2021
Bài viết
6
Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX là một hệ thống tư liệu quý, được tập hợp từ các nguồn dữ liệu trên phạm vi cả nước với dãy thời gian từ đầu thế kỷ XX đến năm 2000, chia thành hai giai đoạn: 1901 – 1975 (từ đầu thế kỷ XX đến khi đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất vào năm 1975) và 1976 – 2000. Giai đoạn trước 1955 là nguồn tư liệu quý về số liệu thống kê cả nước, từ 1955 đến 1975 thông tin thống kê được tập hợp theo phân bố địa lý hai miền Nam, Bắc.

Số liệu thống kê giai đoạn 1976 - 1985 khái quát động thái kinh tế - xã hội Việt Nam trong 10 năm vận hành theo mô hình kế hoạch tập trung cao độ và bao cấp trên diện rộng, khắc họa diễn biến kinh tế - xã hội Việt Nam trong 2 kỳ kế hoạch 5 năm sau ngày đất nước thống nhất. Số liệu thống kê giai đoạn 1986 – 2000 phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua 15 năm đầu triển khai đường lối đổi mới nói chung và đổi mới kinh tế nói riêng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo với những thành tựu, hạn chế và thách thức.

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX được xem như bản phác thảo chân dung lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam qua từng thời kỳ của thế kỷ XX trên những con số và bằng các con số. Đây là nguồn tư liệu vô cùng bổ ích dành cho những người đang sưu tầm tài liệu nghiên cứu động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XX nói riêng và đối với những ai quan tâm đến đất nước, con người Việt Nam nói chung.

Bạn có thể tìm hiểu cách tiếp cận thông tin thống kê về lịch sử phát triển của Việt Nam trong những năm thuộc thế kỷ XX qua:

Điện thoại: 024.37332997

Email: sdc@gso.gov.vn

Zalo: TTTV VÀ DVTK (0374889819)

Website: tuvandichvuthongke.vn

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường lắng nghe tiếng nói của số liệu thống kê!
 

Đính kèm

  • 02 Danh muc So lieu thong ke VN the ky 20.pdf
    470,2 KB · Lượt xem: 13
Top