Thông tin thống kê theo ngành sẽ tìm như thế nào?

TTTV và DVTK

Thành viên mới
Tham gia
21/10/2021
Bài viết
6
Trong hệ thống dữ liệu thống kê hiện nay tại Tổng cục Thống kê một số chỉ tiêu đã được tính toán, công bố theo ngành kinh tế. Ngành là phạm trù chỉ tập hợp các đơn vị, tổ chức theo mục tiêu hoạt động hay cơ cấu sản phẩm nhất định. Việt Nam đã ban hành Hệ thống phân ngành kinh tế (VSIC) có tham khảo phân ngành kinh tế chuẩn của Liên Hợp Quốc. Định kỳ, VSIC sẽ được cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các giai đoạn phát triển của nền kinh tế.

Số liệu thống kê hiện chỉ tập hợp và đã công bố được thông tin theo các nhóm ngành kinh tế lớn (cấp 1, 2) như GDP, lao động việc làm, chỉ số sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư, doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số thông tin thống kê có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin theo các nhóm ngành kinh tế nhỏ hơn (cấp 3, 4, 5) là những thông tin được tổng hợp từ kết quả Tổng điều tra, điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện như doanh nghiệp, vốn đầu tư, cá thể, lao động việc làm, nông lâm nghiệp thủy sản.

Các thông tin thống kê phân theo ngành kinh tế có thể tìm kiếm tại các sản phẩm đầu ra của ngành Thống kê như sách, đĩa CD kết quả tổng điều tra và điều tra, các chuyên trang kết quả điều tra thống kê online…

Thông tin thống kê theo ngành hiện đang được nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu khi có nhu cầu mở rộng mô hình phân tích. Người dùng tin có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các câu hỏi liên quan tới số liệu thống kê theo ngành từ Tổng cục thống kê mà mình quan tâm qua:

Điện thoại: 024.37332997

Email: sdc@gso.gov.vn

Zalo: TTTV VÀ DVTK (0374889819)

Website: tuvandichvuthongke.vn
 
Top