THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TRƯỜNG EYNESBURY ÚC 2019 - 2020

Phamttrinh

Banned
Tham gia
29/12/2018
Bài viết
0
1. Tiếng Anh (10 tuần)
Giá trị học bổng: 4,000AUD (~68 triệu VND)
Học bổng dành cho học sinh nộp đơn theo học chương trình Cao đẳng liên thông lên bậc Cử nhân tại ĐH Adelaide hoặc ĐH Nam Úc.
Kỳ nhập học: tháng 3/2019, 6/2019, 10/2019

2. Cao đẳng:
Giá trị học bổng : 20% học phí
Yêu cầu : Điểm tốt nghiệp trung bình (GPA) từ 6.0 trở lên.
Học bổng dành cho học sinh nộp đơn theo học chương trình Cao đẳng liên thông lên bậc Cử nhân tại ĐH Adelaide thuộc các ngành Thương mại, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật
Học bổng dành cho kì nhập học tháng 3/2019, 6/2019, 10/2019

3. Dự bị Đại học:
Giá trị học bổng : 30% học phí.
Yêu cầu : Điểm tốt nghiệp trung bình (GPA) từ 8.0 trở lên.
Học bổng dành cho học sinh nộp đơn theo học chương trình Dự bị đại học liên thông lên bậc Cử nhân tại ĐH Adelaide hoặc ĐH Nam Úc.
Học bổng dành cho kì nhập học tháng 1/2019, 4/2019, 10/2019

4. Chương trình THPT lớp 11:
Giá trị học bổng : 30% học phí.
Yêu cầu : Điểm tốt nghiệp trung bình (GPA) từ 8.0 trở lên.
Học bổng dành cho kì nhập học tháng 1/2019, 1/2020

5. Chương trình THPT lớp 10:
Giá trị học bổng : 30% - 50% học phí.
Yêu cầu : Điểm tốt nghiệp trung bình (GPA) từ 7.0 – 8.5 trở lên.
Học bổng dành cho kì nhập học tháng 1/2019, 7/2019
hoc-bong-eynesbury-v3-01.jpg


Theo RSTAR.com.vn
 
Top