THÔNG BÁO MỞ LỚP KÈM NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ EXCEL

hai.hrglobal

Banned
Tham gia
25/4/2015
Bài viết
0
THÔNG BÁO MỞ LỚP KÈM NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ EXCEL

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Phòng Nhân sự Công ty đảm nhiệm công tác tiền lương, có trách nhiệm tham mưu chính sách tiền lương cho người sử dụng lao động và thực thi công bằng theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật. Để các anh chị Quản lý có thể tự tin nắm bắt mảng công việc C&B, CV Nhân sự/Tuyển dụng/Tiền lương hiểu rõ và làm tốt hơn công việc hiện tại thì kính mờI anh chị đăng ký tham gia lớp học: Kèm nghiệp vụ tiền lương và Excel cơ bản của HR Global.

Thông qua lớp học anh chị có thể:

- Tự tin hơn về mảng C&B;

- Hệ thống lại quy trình nghiệp vụ tính lương;

- Học hỏi các thủ thuật Kiểm tra, check số liệu trong nghiệp vụ tiền lương;

- Nâng cao nghiệp vụ Excel;

Thông qua lớp học chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi như: tại sao CV Tiền lương của chúng ta khi cầm bảng thanh toán lương/Thông báo bảo hiểm qua trình ký Kế toán trưởng lại luôn có sai sót, mặc dù Kế toán trưởng không biết về nghiệp vụ tính lương cũng như quy trình tính, và các câu hỏi tương tự khác…

Liên hệ: Mr Hải - 0932 339 189, Email: Hai.neu2008@gmail.com

Trân trọng!
 

hai.hrglobal

Banned
Tham gia
25/4/2015
Bài viết
0
THÔNG BÁO MỞ LỚP KÈM NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ EXCEL

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Phòng Nhân sự Công ty đảm nhiệm công tác tiền lương, có trách nhiệm tham mưu chính sách tiền lương cho người sử dụng lao động và thực thi công bằng theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật. Để các anh chị Quản lý có thể tự tin nắm bắt mảng công việc C&B, CV Nhân sự/Tuyển dụng/Tiền lương hiểu rõ và làm tốt hơn công việc hiện tại thì kính mờI anh chị đăng ký tham gia lớp học: Kèm nghiệp vụ tiền lương và Excel cơ bản của HR Global.

Thông qua lớp học anh chị có thể:

- Tự tin hơn về mảng C&B;

- Hệ thống lại quy trình nghiệp vụ tính lương;

- Học hỏi các thủ thuật Kiểm tra, check số liệu trong nghiệp vụ tiền lương;

- Nâng cao nghiệp vụ Excel;

Thông qua lớp học chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi như: tại sao CV Tiền lương của chúng ta khi cầm bảng thanh toán lương/Thông báo bảo hiểm qua trình ký Kế toán trưởng lại luôn có sai sót, mặc dù Kế toán trưởng không biết về nghiệp vụ tính lương cũng như quy trình tính, và các câu hỏi tương tự khác…

Kính mời anh chị đăng ký tham dự theo form dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1087WdaDtA0wFPjSERIZgaOXOPQO3Z9QV98wgb4EgkoQ/viewform

Link sự kiện:


https://www.facebook.com/events/287131694744571/


Liên hệ: Mr Hải - 0932 339 189, Email: Hai.neu2008@gmail.com

Trân trọng!


Group skype HR Tuyển dụng - Full 300 mem
Group skype HR C&B - Full 300 mem
Group skype HR English- 120 mem, trống 180
Group skype HRD - CPO - 105 mem, trống 195 mem
Group Email HRTUYENDUNG@GOOGLGROUP.COM (10.000 mem HR)
Group Email HRTIENLUONG@GOOGLE.COM
Group Email GIAMDOCKINHDOANH@GOOGLE.COM
http://blognhansu.wordpress.com/
https://www.facebook.com/HRGLOBALVIETNAM - Facbook HR Global (3.200 mem) https://www.facebook.com/HRGlobal2013?fref=ts (3.800 mem)https://www.facebook.com/HRTuyendung?fref=ts (2.100 mem)https://www.facebook.com/groups/Mytom/ (31.000 mem)https://www.facebook.com/groups/HHNhansu/ - Group Nghề Nhân sự Hỏi và Trả lờihttps://www.facebook.com/groups/HHTienluong/ - Group Hiệp Hội Tiền Lương C&Bhttps://www.facebook.com/groups/1422008944705101/ - HR Global
 
Top