Thiết kế đồ họa dpi-Lớp Chuyên đề KG 05/8/13

liendpi

Thành viên mới
Tham gia
27/2/2013
Bài viết
0
Chương trình ngắn hạn về các môn phần mềm đồ họa nè mí bạn ui!! :)


15441033rzyyusmhpjjkjx.jpg.thumb.jpg


TKB CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ KHAI GIẢNG : 12-08-13

Photoshop Căn Bản
Sáng 4-6
9h20-11h55
Chiều 3-5
14h00-16h35
Tối 2-6
17h45-20h15
Tối 3-7
19h00-21h30
Illustrator Căn Bản
Sáng 3-5
8h00-10h35
Chiều 2-4
14h00-16h35
Tối 3-5
17h45-20h15
Photoshop NC
Tối 2-4
19h00-21h30
Illustrator NC
Tối 3-7
17h45-20h15
Coreldraw
Tối 2-6
17h45-20h15
Indesign
Tối 3-5
17h45-20h15

Trường Thiết kế Đồ họa Ứng dụng dpi
Địa chỉ: 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM
Tel. (08) 3822 5902-3820 0051
Email: liennguyen.dpi@gmail.com
Webside:
http://www.dpicenter.edu.vn/ hoặc FB: https://www.facebook.com/dpiCENTER
 
Hiệu chỉnh:
Top