Thay Ép Kính Cảm Ứng Màn Hình CoolPad Sky E501 Chính Hãng

beside

Thành viên mới
Tham gia
27/4/2014
Bài viết
0
Test sony :................. *#*#7378423#*#*
-Test htc: .....................*#*#3424#*#*
-Test sky : ....................##1199
-Test chung android : *#*#4636#*#*

-Test iphone thì bạn giữ nguyên nút home ảo hoặc ứng dụng để test cảm ứng

… Tham Khảo : Thay Cảm Ứng CoolPad Sky E501
 

sphamdang

Thành viên mới
Tham gia
28/1/2015
Bài viết
0
-Test htc: .....................*#*#3424#*#*
-Test sky : ....................##1199
-Test chung android : *#*#4636#*#*

-Test iphone thì bạn giữ nguyên nút home ảo hoặc ứng dụng để test cảm ứng

… Tham Khảo : Thay Cảm Ứng CoolPad Sky E501
 

sphamdang

Thành viên mới
Tham gia
28/1/2015
Bài viết
0
-Test htc: .....................*#*#3424#*#*
-Test sky : ....................##1199
-Test chung android : *#*#4636#*#*

-Test iphone thì bạn giữ nguyên nút home ảo hoặc ứng dụng để test cảm ứng

… Tham Khảo : Thay Cảm Ứng CoolPad Sky E501
 
Top