Thanh nối đồng mềm, thanh đồng mềm, thanh cái mềm

QT Engneering

Thành viên mới
Tham gia
13/1/2018
Bài viết
0
QT ENGINEERING Mr Thái - 0932210082 Mail : vuthaihcmute@gmail.com QT ENGINEERING là nhà cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc Nguyễn Vũ Thái (Mr) Phone: 0932210082 Email: vuthaihcmute@gmail.com Nhà cung cấp : Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, ...

44c8b16ed01631486807.jpg
82697-12807071.jpg
663d598438fcd9a280ed.jpg
fédgtra.jpg
Qt.jpg
qt4.jpg
QT8.jpg
Qtbusbar-qtengineering.com.jpg
QTE 6.jpg
qte1.jpg
qte2.jpg
qte3.jpg
thanh cai dong ma thiec.jpg
Trạm 2500A-1250mm2.JPG
Trạm 6300A.jpg
 
Top