Thanh nối đồng mềm, thanh cái đồng bện, thanh cái mềm

QT Engneering

Thành viên mới
Tham gia
13/1/2018
Bài viết
0
QT ENGINEERING là nhà cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc, Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, Flexible link nối busway và máy phát,Flexible link nối busway và busbar máy phát, ... Liên hệ : Mr Thái - 0932210082 Mail : vuthaihcmute@gmail.com

0d218399e2e103bf5af0.jpg
3ff3e193692f8671df3e.jpg
5dad4311b6f657a80ee7.jpg
8e9efa380fdfee81b7ce.jpg
3480b1ce5529b477ed38.jpg
525863ff961877462e09.jpg
691339af0ae5ebbbb2f4.jpg
ad23c6dd6f928eccd783.jpg
ad81463d75779429cd66.jpg
aircooledcables5.jpg
ba9344dea03941671828.jpg
braid-busb.jpg
 
Quay lại
Top