Thanh nối đồng mềm, thanh cái đồng bện, thanh cái mềm nối máy biến áp với busway

QT Engneering

Thành viên mới
Tham gia
13/1/2018
Bài viết
0
Mr Thái - 0932 210 082 - vuthaihcmute@gmail.com Thiết bị Công nghiệp QT Engineering QT ENGINEERING có cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây: Tiết diện mm2 Bề rộng (w), bề dầy (h) mm Đơn Giá Đường kính lỗ 04 6x1mm Liên hệ 08, 10, 13 06 8x1.2mm Liên hệ 08, 10, 13 08 10x1.5mm Liên hệ 08, 10, 13 10 14x1.5mm Liên hệ 08, 10, 13 14 20x1.50mm Liên hệ 08, 10, 13 16 22x2.0mm Liên hệ 08, 10, 13 20 25x2.5mm Liên hệ 08, 10, 13 25 28x3.0mm Liên hệ 08, 10, 13 35 30x3.0mm Liên hệ 08, 10, 13 50 35x4.0mm Liên hệ 08, 10, 13 70 45x4.0mm Liên hệ 08, 10, 13 Ngoài các size tiếp địa, bên QT Engineering còn cung cấp các size lớn hơn : 95mm, 120mm2, 150mm2, 200mm2, 250mm2 dùng làm busbar mềm, thanh cái mềm, ... Nhà cung cấp : Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, ...Mr Thái - 0932 210 082 - vuthaihcmute@gmail.com Thiết bị Công nghiệp QT Engineering QT ENGINEERING có cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây: Tiết diện mm2 Bề rộng (w), bề dầy (h) mm Đơn Giá Đường kính lỗ 04 6x1mm Liên hệ 08, 10, 13 06 8x1.2mm Liên hệ 08, 10, 13 08 10x1.5mm Liên hệ 08, 10, 13 10 14x1.5mm Liên hệ 08, 10, 13 14 20x1.50mm Liên hệ 08, 10, 13 16 22x2.0mm Liên hệ 08, 10, 13 20 25x2.5mm Liên hệ 08, 10, 13 25 28x3.0mm Liên hệ 08, 10, 13 35 30x3.0mm Liên hệ 08, 10, 13 50 35x4.0mm Liên hệ 08, 10, 13 70 45x4.0mm Liên hệ 08, 10, 13 Ngoài các size tiếp địa, bên QT Engineering còn cung cấp các size lớn hơn : 95mm, 120mm2, 150mm2, 200mm2, 250mm2 dùng làm busbar mềm, thanh cái mềm, ... Nhà cung cấp : Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, ...
0fca222632cfd19188de.jpg
1ffe5193964c75122c5d - Copy.jpg
4e2ca5bc79e39abdc3f2.jpg
7a9c03d2b3ee52b00bff.jpg
9.jpg
953fa0e106aae6f4bfbb.jpg
0966fccb2094c3ca9a85.jpg
1617f370cfc82e9677d9.jpg
ab1ba43e8ccc6f9236dd.jpg
ẳew.jpg
b71a0d5abd665c380577.jpg
b1078e3b49e4aabaf3f5.jpg
ce5478e16ed38f8dd6c2.jpg
druseidt62.png
ef36fc8e9df67ca825e7.jpg
 
Top