Thanh cái mềm, Thanh đồng mềm, thanh cái đồng bện, Dây đồng bện, dây đồng bện mạ thiếc, Cáp đồng bện

QT Gasket

Thành viên mới
Tham gia
13/1/2018
Bài viết
0
QT ENGINEERING là nhà cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc Nhà cung cấp : Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, ...
Liên hệ : Nguyễn Vũ Thái (Mr) Phone: 0932210082

day-dong-ben-qt.jpg
gallery-868x0-309619.jpg
QT Engineering busbar.png
Qt.jpg
s-l1600.jpg
Special_Conductive_thin_tin_band_Broadening_of_copper_braided_wire__634545631647096132_2.jpg
unnamed (1).jpg
 
Top