thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, Dây đồng bện tiếp địa

thaiphuong1302

Thành viên mới
Tham gia
27/7/2012
Bài viết
2
Dây đồng bện mạ thiếc, cáp đồng bện, thanh cái đồng mềm, Flexible busbar
Liên hệ : Mr Thái - 0932210082 Mail : vuthaihcmute@gmail.com QT ENGINEERING | QTBUSBAR là nhà cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc, Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, Flexible link nối busway và máy phát,Flexible link nối busway và busbar máy phát, ..

cpbb1.jpg
cppb5.jpg
d3cd53f8e80f8c74f21665f3e02e3084.jpg
d630fdea49e9a9b7f0f8.jpg
d46546bcf2bf12e14bae.jpg
d46616e9e8ed09b350fc.jpg
dấgtr.jpg
Dây đồng bện 1.jpg
Dây đồng bện 16mm2.jpg
Day dong ben ma thiec 1.jpg
day dong ben ma thiec.jpg
Dây đồng bện mạ thiếc.JPG
Dây đồng bện tiếp địa 6x1.0.jpg
day dong ben tiep dia thang cap.jpg
Day dong ben tiep dia.jpg
day dong ben.jpg
 
Top