1. thaiphuong1302

  thaiphuong1302 Thành viên mới

  thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, Dây đồng bện tiếp địa

  Dây đồng bện mạ thiếc, cáp đồng bện, thanh cái đồng mềm, Flexible busbar
  Liên hệ : Mr Thái - 0932210082 Mail : vuthaihcmute@gmail.com QT ENGINEERING | QTBUSBAR là nhà cung cấp vật tư hệ thống tiếp địa, dây đồng trần, dây đồng bọc, dây đồng bện mạ thiếc. Quy cách của sản phần dây đồng bện, dây đồng mềm mạ thiếc, Dây đồng bện, cáp đồng bện, thanh đồng bện, thanh cái đồng bện, Thanh cái mềm, thanh đồng mềm, dây đồng bện 4mm2, dây đồng bện 6mm2, dây đồng bện 8mm2, dây đồng bện 10mm2, dây đồng bện 14mm2, dây đồng bện 16mm2, dây đồng bện 20mm2, dây đồng bện 25mm2, dây đồng bện 35mm2, sợi đồng bện, dây đồng tiếp địa, dây tiếp đị, Busbar đồng, busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper flexible busbar, Flexible copper busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, copper braid, flexible wire, braided copper flexible cable, Dây te tiếp địa đồng bện, Busbar đồng mềm trong tủ điện, trạm biến áp, Flexible link nối busway và máy phát,Flexible link nối busway và busbar máy phát, ..

  cpbb1. cppb5. d3cd53f8e80f8c74f21665f3e02e3084. d630fdea49e9a9b7f0f8. d46546bcf2bf12e14bae. d46616e9e8ed09b350fc. dấgtr. Dây đồng bện 1. Dây đồng bện 16mm2. Day dong ben ma thiec 1. day dong ben ma thiec. Dây đồng bện mạ thiếc.JPG Dây đồng bện tiếp địa 6x1.0. day dong ben tiep dia thang cap. Day dong ben tiep dia. day dong ben.
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP