1. Ran - neechan

  Ran - neechan ~ Ba mươi ngày bên anh ~ Thành viên thân thiết

  [Tham khảo]Một số tên tiếng Anh của các nhân vật chính trong Detective Conan

  Kudo Shinichi: Jimmy Kudo
  Edogawa Conan: Conan Edogawa
  Mouri Ran: Rachel Moore
  Mouri Kogoro: Richard Moore
  Yoshida Ayumi: Amy Yeager
  Mitsuhiko Tsuburaya: Mitch Tennison
  Kojima Genta: George Kaminski
  Haibara Ai: Vi Graythorn(movies); Anita Hailey(manga)
  Agasa Hiroshi: Herschel
  Sonoko Suzuki:Serena Sebastian
  Eri Kisaki: Eva Kadan
  Yusaku Kudo: Booker Kudo
  Yukiko Kudo: Vivian Kudo
  Heiji Hattori Harley Hartwell
  Kazuha Toyama: Kirsten Thomas (anime);Kazuha Toyama (manga);Katrina Tolliver (video game);
  Katie Thompson (card game)
  Đây là tên tiếng Anh của các nhân vật chính,còn phần lớn các nhân vật khác thường không rõ tên
   


  Shanny Trinh thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP