Thắc mắc số lạ trong C++

Loverise

Sau cơn bão, trời chỉ âm u
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Mình có một bài tập mà khi chạy nó trong C++ cứ xuất ra số này: 22937482293749.
Mình không hiểu đây là số gì nữa?
Ai biết giúp mình với, mình đang cần gấp. Cám ơn nhiều!
 

xuanthupro

Right here waiting for you...
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/8/2010
Bài viết
5.232
bạn phải gửi cả code người ta mới biết là do máy bạn hay do code chứ :v
 

Loverise

Sau cơn bão, trời chỉ âm u
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Đếm năm nhuận âm lịch
Mã:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<fstream>
using std::ifstream;
using std::ofstream;
using std::endl;
#define in "LEAPYEAR.INP"
#define out "LEAPYEAR.OUT"

int main(){
  ifstream instream;
  ofstream outstream;
  instream.open("LEAPYEAR.INP");
  outstream.open("LEAPYEAR.OUT");
  int a, b,i,h;
  instream>>a>>b>>;
  for (i=a;i<=b;i++){
    if(0==i%19) h=h+1;
    if(3==i%19)  h=h+1;
    if(6==i%19)  h=h+1;
    if(9==i%19)  h=h+1;
    if(11==i%19) h=h+1;
    if(14==i%19) h=h+1;
    if(17==i%19) h=h+1;
  }
  outstream<<"So nam nhuan la: \n"
      <<h
      <<endl;
  instream.close();
  outstream.close();
  return 0;
  }
khi nhập số vào file input: 2000 2015
chạy chương trình thì file output thì ra số này 22937482293749.
 

xuanthupro

Right here waiting for you...
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/8/2010
Bài viết
5.232
ủa, hình như giá trị của h chưa được khởi tạo?
 
Top