Tắt phần mềm chạy nền

Tham gia
7/7/2020
Bài viết
2
Bên cạnh khả năng cho các ứng dụng chạy khi khởi động, một số ứng dụng nhất định có thể tiếp tục thực hiện một số tác vụ trong nền ngay cả khi bạn không sử dụng chúng.

Nếu bạn muốn tăng hiệu suất của Windows 10 nhiều nhất có thể, bạn có thể tắt các ứng dụng mà bạn không muốn hoạt động trong nền hoặc bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng này.

Để tắt ứng dụng nền trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

Vào mục tìm kiếm nhập Background apps hoặc vào Settings > Privacy > Background apps

Bỏ tích xanh tất cả các phần mềm không muốn chạy ẩn

Nếu muốn tắt hết toàn bộ phần mềm chạy nền hãy bỏ tích mục Let apps run in the background

Sau khi bạn hoàn thành các bước, các ứng dụng sẽ không lãng phí tài nguyên hệ thống khi bạn không tích cực sử dụng chúng để cải thiện hiệu suất.
 
Top