Tạo chữ ký động!

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Yêu cầu PC có cài sẵn Photoshop & ImageReady (cái này chung trong bộ cài Photoshop)

Bước 1:

Tạo 1 layer “chu ky”, dùng Brush (tốt nhất là dạng cọ) vẽ một chữ ký, ví dụ như chữ ký dưới đây.Tạo một Layer “But”, vẽ hoặc tìm 1 hình dạng cây bút để làm bút vẽ, tôi chọn hình cây bút dưới đây.Đặt Layer “But” nằm phía trên layer “chu ky”

Bước 2:

Chọn Duplicate layer “chu ky”, đặt tên là “chu ky 1”, xóa 1 phần đuôi của layer “chu ky 1”, rồi dùng công cụ Move đặt layer “But” vào đuôi của phần vừa xóa, ẩn layer “chu ky” đi.Bước 3:

Duplicate layer “chu ky 1”, đặt tên layer “chu ky 2”, xóa 1 phần đuôi của layer “chu ky 2”, rồi dùng công cụ Move đặt layer “But” vào đuôi của phần vừa xóa, ẩn layer “chu ky 1” đi.Bước 4:

Lặp lại Bước 2 và Bước 3. Ta có các hình sau:

Bước 5:

Sau khi tạo được các layer trên, nhìn trong bảng layer bên trái ta thấy như sau: (tôi chỉ dùng các tên “layer 1, 2, 3…”, còn làm theo các bước trên thì tên các layer sẽ là “chu ky, chu ky 1, chu ky 2,…”). Càng nhiều layer thì hình chuyển động càng mịn.Bấm vào nút như trong hình để chuyển sang ImageReady.Bước 6: Quan trọng nhất đây!

Bạn nhìn bên phải thấy Tab Layer, nhìn phía dưới bên trái thấy Tab Animation.
Làm tuần tự như sau:
a. Trong Tab Layer, nhấp chọn layer “chu ky x” (với x là số lớn nhất trong các layer “chu ky..”

b. Click vào nơi hiện con mắt (chỗ số 4).

c. Qua Tab Animation, click vào New Frame (chỗ số 3).

d. Quay lại Tab Layer, tắt con mắt ở layer “chu ky x” đi, bật con mắt ở layer “chu ky x-1”.

e. Qua Tab Animation, click vào New Frame (chỗ số 3).

f. Làm lại các bước a-e, đến khi tất cả các layer đều được chọn. Lúc này số Frame = số Layer.

Bước 7:

- Set time cho mỗi Frame tại ô số 2 trong Tab Animation. (Tôi chọn 0.1 s)

- Tại ô số 1 của Tab Animation, nếu muốn hình động mãi mãi (tức là thực hiện vòng lặp), chọn Forever; muốn chỉ động 1 lần, chọn One.
Bước 8: Save:

Chọn File\Save Optimized As. Chọn thông số như hình sau:Vậy là xong, chú ý, file gif này chỉ có 256 color thôi.

Đây là kết quả:
 
Hiệu chỉnh:
Top