Tặng gọng kính cho sinh viên

bachtoe

Thành viên mới
Tham gia
2/3/2013
Bài viết
0
Chào các bạn SV nhà mình chuyên kinh doanh kính đã lâu, nay muốn gửi đến cb sv ít gọng kính tặng (gọng kính cận chưa có mắt)
Các bạn có thể mua hoặc không mua mắt nhà mình (nếu ủng hộ thì quý quá). Mọng mọi người có nhu cầu mua các loại kính thì qua ủng hộ mình
Địa chỉ Kính mắt Hoàng Cương 749 Giải Phóng và 28 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Ảnh kính như sau:
qrByLTj7Oq2KYFUXBiSLN-JIQHX-j5nvUgJCy57Tr_lD2c2zhDvVGY5oJ3_A-rQjGFos31YcPG2--phephrpVRQGLjiNddlpdBVDoCRpE_HVgPR7GL_2dK0Y4_H2eJzRsmuPTjpMCnwFJJWtDM1dTFDnWkyKTY7Kw8-Ib3-t6sqQP94E8LuVnBR-QUVieBo8Pd8iAm_m3heMWD-Ag9IlKgXH1QOwvg0gq8X3T9Gai_P0hiopmH_hCZ3M986dLDLMKxIe71KPbCCs2FeSVXntv9ygKe4f8qAt5FN7R_pw_gK6wHFQnoPSm_I8p2xNUqBetTONDwJbfSyIqNMkFAhmj5pgxSgaUrrXRwYVSGG8Mzf7OR-XjkkeXkDoAYtOiw6U8jGRL-yxMopIDJG4Vvi2gAiJRkoXYmY5cvPyU8xhhpgh2vO0ky_HWpnNxxFwvqOewHo2X157B9XUGhZxEpQ0-z280yqKs5MJArpEViVbcL9GUVc8O-IxWWfRgyNvCZGNONjKjbsiNJ1jGVVfPyw8asdV8TnXDRrSMDY7ulVWm2s-OpQkwfgz516Qj6AthqvbkwOZ=w845-h634-no


c1oHK_T325moxwaH-cL7A9kYzxgisId9H1VwUf-bl_O-_LOZiC8dvMX3swGPDsS7ZNxbpGOTqFqvxZEIM4-pDEliI-lXpPik0LiXZ0lOidAiUrlg6r4v-91JCgBdGuJYEwmTVPVgceqhiIfdIar496SvsjPTUl0yLh_1fLWh6VvteZmUVP450Wq8ggDDkPxYi9EKQEs3ZPLB3iCKVAZlbwhys2AfBmX-3HCOw1YmJ92_oxcR2zLQhLcVXJxxsWWuTT2hTu2VgJ9hscuLMWmYYEIT3BnXJXGlmCi2LICCrwUKC1IesWXzPwR_64wkUc9P9s85V5uFnbS9DutCv3tj2UVvoIBq5WozuFw1c2Sxmw6DAjsgJL6d1IEPuhdhlLx1eRUSxgOtMfkqHVh51WqW7sXr4xZwNQa6wHlPst74gxS-vVScAQbsZndpCxlKLl32lLFaU8IMSNBTXLgyD9t3kukDunxyYIZUVKlbqSKTxefOdOdrLMVNCUKVldBxYw_sDVhbybnUyd8sCRBjATr8oJpzdLD0bGYgMjH-WVTTQ2RI5vhV3g2e7ifhkhecmzn7KN0Q=w845-h634-no


Z-znyUsalhJFSIsCZvacCo5KuBjUhRhm72xoHml06znHR0-japKolk8egqhEIGu4wuK3OK5P7O9HnBZ4QjcSYz5r90szSNgsg3qZiOHpkRl9CriXs4C7Rgiw80BVbPvIZ8K2HxItmBABZFmUVd2ywV6SrjMfvO0OlchwyA5kaP_wWQsWlhh6G_mXp-cHf8ANGAqcnsQMBE4aXBmCdddJ7W6DndoxJw3fhzF1zxyiOYjmxPNiu7Ws1LyPDe7XD5DoE5rC4iFC_-YohZQoeWgfv8upMry2eft5DPvhX3oxWPeDwzC1Xjp1g-fMfJ_8EjDrtVwYjpY9zW7aT6NTEM37pKIVgIzaB7ozh6wmcbnaZk2OvEL0hMfFkYiepG8qk_yO2vFTvqWoAnUYul08ynCeZH4HDk_UWqX_LxB6OKwXX9gkALpBLlXaA3U0H8f3cjqAQZ_n3-IAhBSfRt6uVky7ifHhcR50bp-phkRBCGKQ9mzPrtAZbUJXNwuxZk5_Qi64kzbSiHgLwwbd2u9_AUxgrDaqWt2v9S25crvuKd0P-pXFfzKbDAhja74HAJKowVsAZVXx=w475-h633-no


IQ0E2ImOQxBBC-c1mtZvBWggnBz_XvffPbTy8sA4M7l2LRt-s75fZ_7S85wRkLisYS-7WsUrQH-aiLPbFM698Rfaz5HH9kC63bh5VRatuJebefTebA4_wqAcqh7hor8WjAHLmXcP2_MWny_Ubkln4KB6vt9x6Aqs983296wNY2hnRuuI3e4FpFDhmHMxYPjjQmbpN23y4ZoC7anlA8mGiHAO1i1g0xEqZ0--tsAaX-S1UY2J7Erc9SGotGwPx5Jnbtih4pktrpZH14lgaSTFbVX7etxDeL11aDNGRyqwIErkssvlVN5LUvIjo1ZaNaYeCqY11um0AxxXfFs7uHMps9iuoXJ0q0LVWTdjFZUUQRqwCmdVofAOxQ2Um9TAFR25MBakXsgrADtpyW-p80FvVkTD586OODC6A25bp3yPSz-NPbteR0CLbGuHAtDIV5Tjx__g24lC2Px2bjnJ25iUic_U8budrz8_9H95uhERURR027nkqgeoEWouCYOxzWBagH5FR-PLh43X8n_Cgv3JyTsJwQSeRqENW_9boM3o79ZCOFfYjmjYAYxzuDERitVZLRBn=w845-h634-no


VÀ còn rất nhiều mẫu nữa nhé, chương trình kéo dài cho đến khi hết kính tặng
Để biết thêm chi tiết liên hệ mình nhé vì có thể mình ít vào diễn đàn, xin cảm ơn
Bách 0903240384 (Zalo viber facebook Imes)
 
Top