Tâm lý học gia đình - Tác giả Nguyễn Khắc Viện

hgminh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2015
Bài viết
0
TÂM LÍ GIA ĐÌNH
Chủ biên:
NGUYỄN KHẮC VIỆN
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
Nhấp vào đây để tải sách
Mục Lục:

PHẦN A
NGHIÊN CƯU TÂM LÍ GIA ĐÌNH
Chương trình N-T
PHẦN B
TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH.
Phần 1. Tổ ấm gia đình – An toàn và đoàn kết
Chương I. Vai trò và cấu tạo gia đình
Chương II. Sự an toàn
Chương III. Sự đoàn kết
Chương IV. Những nguyên nhân của sự li tán gia đình
Chương V. Những dạng li tán gia đình
Phần 2. Người mé: tình yêu thương
Chương I. Vai trò người mẹ
Chương II. Những thiếu hụt tình cảm về phía người mẹ
Chương III. Những bà mẹ lạm dụng
Chương IV. Những căm ghét ở người mẹ
Phần 3. Người cha: Uy quyền
Chương I. Vai trò người cha
Chương II. Không nhận ra vai trò người cha
Chương III. Những thái quá về phía người cha
Chương IV. Những thiếu hụt uy quyền người tha
Chương V. Những trường hợp đặc biệt
Phần 4. Ông bà và cha mẹ vợ hay chồng
Chương I. Vai trò của ông bà
Chương II. Sự lệch lạc trong vai trò của ông bà
Phần 5. Anh chị em: Sự ganh đua
Chương I. Sự ganh đua giữa anh chị em
Chương II. Thứ tự trong gia đình
Chương III. Giới tính của trẻ em
Ch ương IV. Những trường hợp đặc biệt
Phần 6. Khảo sát những quan hệ gia đình
Chương I. Những kĩ thuật chung
Chương II. Những kĩ thuật phóng chiếu đặc thù cho trẻ em
PHẦN C
TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH
1. Học thuyết hệ thống
2. Học thuyết giao tiếp
3. Những khái niệm liệu pháp chủ yếu
4. Các trường phái
5. Vận dụng liệu pháp gia đình
6. Một số biện pháp

f1d9f10fdeccc32c049ec7b7c9a27012
ADMIN22/01/2015FEATURED, SÁCH TÂM LÝ HỌC, TÂM LÝ HỌC GIA ĐÌNHEDIT
SHARE THIS:
LIKE THIS:
 
Top