1. hgminh

  hgminh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tâm lý học gia đình - Tác giả Nguyễn Khắc Viện

  TÂM LÍ GIA ĐÌNH
  Chủ biên:
  NGUYỄN KHẮC VIỆN
  NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
  Nhấp vào đây để tải sách
  Mục Lục:

  PHẦN A
  NGHIÊN CƯU TÂM LÍ GIA ĐÌNH
  Chương trình N-T
  PHẦN B
  TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH.
  Phần 1. Tổ ấm gia đình – An toàn và đoàn kết
  Chương I. Vai trò và cấu tạo gia đình
  Chương II. Sự an toàn
  Chương III. Sự đoàn kết
  Chương IV. Những nguyên nhân của sự li tán gia đình
  Chương V. Những dạng li tán gia đình
  Phần 2. Người mé: tình yêu thương
  Chương I. Vai trò người mẹ
  Chương II. Những thiếu hụt tình cảm về phía người mẹ
  Chương III. Những bà mẹ lạm dụng
  Chương IV. Những căm ghét ở người mẹ
  Phần 3. Người cha: Uy quyền
  Chương I. Vai trò người cha
  Chương II. Không nhận ra vai trò người cha
  Chương III. Những thái quá về phía người cha
  Chương IV. Những thiếu hụt uy quyền người tha
  Chương V. Những trường hợp đặc biệt
  Phần 4. Ông bà và cha mẹ vợ hay chồng
  Chương I. Vai trò của ông bà
  Chương II. Sự lệch lạc trong vai trò của ông bà
  Phần 5. Anh chị em: Sự ganh đua
  Chương I. Sự ganh đua giữa anh chị em
  Chương II. Thứ tự trong gia đình
  Chương III. Giới tính của trẻ em
  Ch ương IV. Những trường hợp đặc biệt
  Phần 6. Khảo sát những quan hệ gia đình
  Chương I. Những kĩ thuật chung
  Chương II. Những kĩ thuật phóng chiếu đặc thù cho trẻ em
  PHẦN C
  TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH
  1. Học thuyết hệ thống
  2. Học thuyết giao tiếp
  3. Những khái niệm liệu pháp chủ yếu
  4. Các trường phái
  5. Vận dụng liệu pháp gia đình
  6. Một số biện pháp

  [​IMG]ADMIN22/01/2015FEATURED, SÁCH TÂM LÝ HỌC, TÂM LÝ HỌC GIA ĐÌNHEDIT
  SHARE THIS:
  LIKE THIS:
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP