Tài liệu về nghiên cứu khoa học : Thu thập dữ liệu và đặt giả thiết

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
THU THẬP TÀI LIỆU VÀ ĐẶT GIẢ THUYẾT

4.1. Tài liệu

4.1.1. Mục đích thu thập tài liệu

Thu thập và nghiên cứu tài liệu là một công việc quan trọng cần thiết cho bất
kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học nào. Các nhà nghiên cứu khoa học luôn đọc và
tra cứu tài liệu có trước để làm nền tảng cho NCKH. Đây là nguồn kiến thức quí giá
được tích lũy qua quá trình nghiên cứu mang tính lịch sử lâu dài. Vì vậy, mục đích
của việc thu thập và nghiên cứu tài liệu nhằm:
ST
 

Đính kèm

  • Chương 4.docx
    18,9 KB · Lượt xem: 200
Top