Tài liệu : Vấn đề nghiên cứu khoa học

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
“VẤN ĐỀ” NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Bản chất của quan sát
Trước đây, con người dựa vào niềm tin để giải thích những gì thấy được xảy
ra trong thế giới xung quanh mà không có kiểm chứng hay thực nghiệm để chứng
minh tính vững chắc của những quan niệm, tư tưởng, học thuyết mà họ đưa ra.
Ngoài ra, con người cũng không sử dụng phương pháp khoa học để có câu trả lời
cho câu hỏi. Thí dụ ở thời đại của Aristotle (thế kỷ IV trước công nguyên), con
người (kể cả một số nhà khoa học) tin rằng: các sinh vật đang sống có thể tự xuất
hiện, các vật thể trơ (không có sự sống) có thể biến đổi thành vật thể hay sinh vật
sống, và cho rằng con trùn, bọ, ếch nhái,… xuất hiện từ bùn lầy, bụi đất khi ngập lũ
xảy ra.
ST
 

Đính kèm

  • Chương 3.docx
    16,6 KB · Lượt xem: 291
Top