1. LanguageKorean

  LanguageKorean Thành viên KSV

  Tài liệu và hội thoại tiếng Hàn khi bạn có mặt tại trung tâm ngôn ngữ quốc tế

  Các bạn thân mến, mình chia sẻ với các bạn bài học:"từ vựng và hội thoại khi bạn có mặt tại trung tâm ngôn ngữ quốc tế", các bạn click vào luyenthitopik.vn/tu-vung-va-hoi-thoai-khi-ban-co-mat-tai-trung-tam-ngon-ngu-quoc-te.html xem chi tiết bài học nhé. Chúc các bạn học tập tốt.
  Một số từ vựng có trong bài học.
  국제어학원 [kucch’êơhaguơn] trung tâm ngôn ngữ quốc tế
  근무시간 [kưnmusigan] giờ làm việc
  점심시간 [chơmsimsigan] giờ ăn trưa
  약속 [yacs’ôc] cuộc hẹn
  명함 [myơng-ham] danh thiếp
  휴가 [hyuga] kỳ nghỉ
  회의실 [huê-isil] phòng họp
  호실 [hôsil] số phòng
  신분증 [sinbunch’ưng] giấy tờ tùy thân
  원서 [uơnsơ] đơn đề nghị, đơn xin
  성적증명서 [sơngchơcch’ưngmyơngsơ] bảng điểm
  졸업증명서 [chôrơpch’ưngmyơngsơ] giấy chứng nhận tốt nghiệp
  서류 [sơryu] giấy tờ, hồ sơ
  등록금 [tưngnôk’ưm] học phí
  수업 [su-ơp] buổi học
  상담하다 [sangđamhađa] tư vấn
  작성하다 [chacs’ơng-hađa] làm (đơn)
  제출하다 [chêchhulhađa] nộp
  접수하다 [chơps’uhađa] tiếp nhận
  신청하다 [sinchhơng-hađa] xin, đăng ký
  출근하다 [chhulgưn-hađa] đi làm
  퇴근하다 [thuêgưn-hađa] tan sở
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP