Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course

Tham gia
21/9/2013
Bài viết
7
Giới thiệu Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course : Sử dụng cho bạn có trình độ Intermediate với mục tiêu 500-700 điểm TOEIC. Cuốn sách định hướng cho bạn về các kỹ năng làm bài test TOEIC với mức độ nâng cao hơn so với quyển Introductory Course, cung cấp các bài luyện tập chuyên sâu để nâng cao điểm số trong lúc luyện thi TOEIC.Nội dung Tài liệu luyện thi TOEIC:

* Giới thiệu về fomat mới của bài Test TOEIC

* Hơn 1000 bài tập để luyện tập với fomat và nội dung của hình thức thi mới

* Audio CD của phần Listening Comprehension

* Phần audioscript

* Cung cấp 2 bài full test, một Listening và một Reading cùng với bảng mẫu answer sheets

Sau đây là download sách và CD của Sách Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course.

Link download sách và CD tại đây:
 
Top