Tài liệu cần thiết cho việc học và thi Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Sinhvienluat.vn

Thành viên mới
Tham gia
16/4/2012
Bài viết
10
Một số bài giảng, bài viết, câu hỏi ôn tập phục vụ cho việc học và thi môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn có thể tham khảo.


Pass Unlock: sinhvienluat.vn

Link gốc: http://sinhvienluat.vn/diendan/showthread.php?19867-T%C3%A0i-li%E1%BB%87u-c%E1%BA%A7n-thi%E1%BA%BFt-cho-vi%E1%BB%87c-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-thi-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%91i-C%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-c%E1%BB%A7a-%C4%90CSVN
 
Top